พลังงานยุคใหม่

พลังงานยุคใหม่ ทางออกวิกฤตแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ในยุคที่พลังงานกลายเป็นของหายาก มีมูลค่ามหาศาล และมีจำนวนจำกัด สวนทางกับการเพิ่มขึ้นของประชากรในโลก แน่นอนว่าเมื่อคนมากขึ้น ความต้องการใช้พลังงานก็มีมากขึ้น ซึ่งสิ่งที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้เลย คือ คือวิกฤตปัญหาสิ่งแวดล้อม ในช่วงหลังมนุษย์ต้องเจอกับภัยธรรมชาติมากมาย หรือแม้แต่ธารน้ำแข็งที่ละลาย ก็เป็นผลมาจากการใช้ทรัพยาการและพลังงานจนเกินขีดจำกัด จึงเกิดไอเดียที่จะใช้ “พลังงานยุคใหม่” เข้ามาแทน เราจะมาดูกันว่า พลังงานยุคใหม่ที่ว่านั้นมีอะไรบ้าง และจะช่วยแก้วิกฤตปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร

พลังงานยุคใหม่ คืออะไร

ถ้าพูดถึงคำว่า พลังงานยุคใหม่ หลายคนอาจจะไม่คุ้น แต่ถ้าบอกว่า พลังงานสะอาด คงจะมีคนร้องอ๋อกันบ้างล่ะค่ะ พลังงานยุคใหม่ หรือพลังงานสะอาด คือ พลังงานที่ได้จากทรัพยากรทางธรรมชาติหรือกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นได้ซ้ำ ๆ อย่างไม่มีจำกัด ถูกเรียกว่าพลังงานยุคใหม่เพราะถือว่าเป็นพลังงานแห่งอนาคต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่สร้างผลกระทบ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม หรือปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศเหมือนพลังงานในรูปแบบอื่น ๆ

พลังงานยุคใหม่มีอะไรบ้าง

พลังงานยุคใหม่ยังสามารถแยกย่อยออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ พลังงานที่มาจากธรรมชาติ และพลังงานที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นเองได้

  1. พลังงานที่มาจากธรรมชาติ ได้แก่
  • พลังงานน้ำ (Hydro) เป็นพลังงานที่สร้างได้จากอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อน โดยอาศัยหลักการเคลื่อนที่ของ

น้ำที่จะเคลื่อนที่จากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ โดยในขั้นตอนแรกจะเป็นการกักเก็บน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนเพื่อสะสมพลังงานศักย์ และเมื่อได้ปริมาณน้ำตามที่ต้องการแล้ว จึงทำการเปิดประตูน้ำให้น้ำไหลออกมาเพื่อหมุนใบพัดของกังหันน้ำและเครื่องปั่นไฟฟ้าหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังน้ำด้วยพลังงานจลน์ และได้เป็นพลังงานไฟฟ้าในที่สุด

  • พลังงานลม (Wind) เราสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมได้ด้วยการใช้กังหันลมในการ

เปลี่ยนพลังงานจลน์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของลม จากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นพลังงานกลอีกทอดหนึ่งเพื่อใช้ในการหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าต่อไป ในปัจจุบันมักพบในรูปแบบทุ่งกังหันลม

  • พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) เป็นทางเลือกพลังงานสะอาดที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงาน

ธรรมชาติอย่างแสงอาทิตย์ ที่จะนำมาแปรรูปเป็นพลังงานด้วยระบบโซลาร์เซลล์ที่จะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า

  • พลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal)

พลังงานที่ได้จากการนำความร้อนที่กักเก็บไว้ใต้ผิวโลก ซึ่งเกิดจากการสลายตัวของสาร

กัมมันตภาพรังสีในเปลือกโลกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการผลิตเป็นพลังงานทดแทน โดยใช้แรงจากไอน้ำแรงดันสูงที่สะสมอยู่ใต้ชั้นหินไปหมุนกังหันและให้พลังงานกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และได้เป็นพลังงานไฟฟ้า

 

  1. พลังงานที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง ได้แก่
  • พลังงานชีวภาพ / ชีวมวล (Biogas/Biomass) เป็นพลังงานที่ได้จากการแปรรูปวัสดุเหลือใช้จากภาค

การเกษตร เช่น ข้าวโพด ชานอ้อย ฟางข้าว ฯลฯ รวมถึงภาคปศุสัตว์ เช่น มูลสัตว์ ให้เป็นพลังงานแก๊สและพลังงานไฟฟ้าด้วยกระบวนการแปรรูปวัตถุชีวภาพตั้งแต่การเผา การผลิตก๊าซ และการหมักผลผลิตทางการเกษตรและมวลสารของสิ่งมีชีวิต

พลังงานยุคใหม่ ทางออกการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจริงหรือ

ที่ผ่านเราคงต้องประสบกับภัยพิบัติต่าง ๆ รวมไปถึงประเด็นภาวะโลกร้อนที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นจากการเกิดก๊าซเรือนกระจก ในประเทศไทยของเราเริ่มมีนโยบายปรับใช้พลังงานยุคใหม่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการใช้โซลาร์เซลล์ รถเมล์ไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งทั่วโลกเองก็กำลังปรับเปลี่ยนกันอย่างจริงจังเช่นกัน นั่นเราก็ต้องรอดูผลการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

แม้ว่าพลังงานยุคใหม่จะมีข้อดีมากมาย แต่ในขณะเดียวกันพลังงานดังกล่าวนี้ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่บ้าง เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็ยังคงต้องพึ่งพาเซลล์พลังงานแสงที่รีไซเคิลได้ยาก ฯลฯ เรียกว่าพลังงานยุคใหม่หรือพลังงานสะอาด อาจจะยังไม่สะอาดเต็ม 100% และสิ่งสำคัญคือการร่วมมือกันในทุกภาคส่วนที่จะมาแก้ปัญหาช่วยโลกอย่างจริงจัง

Turnoff
นักเขียนอิสระหลากหลายธุรกิจ เขียนคอนเท้นท์ SEO ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี turnoffweb.com

ถึงเวลาหรือยังที่โลก! ต้องเปลี่ยนมาใช้ พลังงานทดแทน

Previous article

พอแล้วรถติด ‘HT Aero’ บริษัทลูก ‘Xpeng’ เล็งเปิดตัว ‘รถอีวีบินได้’ ในปี 2024

Next article

You may also like

More in Innovation