ประเทศสวีเดน เตรียมสร้าง ถนนไฟฟ้าลดโลกร้อนยาว 1,000 กม. ดำเนินตามอนุสัญญาสหประชาชาติในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) อย่างหนักให้แล้วเสร็จภายในปี 2030 ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

สวีเดน นอกจากจะเป็นประเทศที่สวย น่าอยู่ และประเทศท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของโลก ยังเป็นอีกหนึ่งในประเทศที่มีรณรงค์เรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมีการคิดค้น พัฒนาเทคโนโลยีอย่างจริงจังเพื่อที่จะปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์ภายในปี 2030

ล่าสุดประเทศสวีเดน ได้ดำเนินการสร้างมอเตอร์เวย์ และถนนไฟฟ้าถาวรแห่งแรกของโลก โดยถนนไฟฟ้านี้จะสามารถชาร์ตรถยนต์ไฟฟ้า และรถบรรทุกไฟฟ้าได้ขณะขับขี่ โดยเรียกเทคโนโลยีนี้ว่า ‘การชาร์จแบบไดนามิก’

การชาร์จแบบไดนามิกนี้สามารถทำให้รถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ต้องมานั่งรอสถานีชาร์จแบบเดิมๆ ซึ่งเหมาะมากๆ สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่มีการบรรจุขนาดแบตเตอรี่ที่ไม่มากนัก

สวีเดน เตรียมสร้างถนนไฟฟ้าลดโลกร้อนยาว 1,000 กม. ภายในปี 2035

การใช้มอเตอร์เวย์ หรือถนนไฟฟ้าแห่งนี้ในประเทศสวีเดน จะเริ่มใช้ในเส้นทางการอุตสาหกรรมระหว่าง เมือง Hallsberg และ เมือง Obero ซึ่งจะสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และมลพิษจากการขนส่งได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการขนส่งสินค้าจากรถบรรทุกต่างๆ มีสัดส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมาก

3 วิธีในการชาร์จของถนนไฟฟ้าสายใหม่แห่งนี้ ลำดับแรก คือ สายเคเบิลด้านบนเหนือศีรษะ ตามมาด้วยรางวิ่งที่ติดตั้งอยู่ที่พื้นดิน และแผ่นเหนี่ยวนำไฟฟ้าไร้สายที่ฝังอยู่ ซึ่งส่วนการขยายของถนนไฟฟ้า หรือมอเตอร์เวย์ไฟฟ้านี้ มีกำหนดการแล้วเสร็จในปี 2025

หากการดำเนินการนี้สามารถใช้ได้ดี ทางสวีเดนก็จะนำแผนของโครงการในระยะยาว มาดำเนินการสร้างถนนไฟฟ้า อีกหลายพันกิโลเมตรให้แล้วเสร็จในปี 2035 และอาจกลายเป็นแผนงานต้นแบบที่เป็นแนวทางทำให้หลายประเทศทั่วโลก หันมาเปลี่ยนแปลงสร้างถนนไฟฟ้ากันเพิ่มมากขึ้น เพื่อเอื้อแก่การใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังจะมีมากขึ้นในอนาคต

ถนนไฟฟ้า จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในการดำเนินตามอนุสัญญาสหประชาชาติในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ เนื่องจากพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น และใช้รถยนต์โดยสารในการสัญจร คาดการณ์ว่ารถยนต์จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถึง 21 พันล้านคันในปี 2050 ซึ่งจะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 4.6 พันล้านตัน ทำให้การรณรงค์รถยนต์ไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งจำเป็น รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยผลักดันมนุษย์ไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น
ขอบคุณแหล่งที่มาจาก thairath

การประหยัดพลังงานในโรงงาน

Previous article

10 เมืองที่ใช้ความเย็นจากธรรมชาติ

Next article

You may also like

More in Innovation