PowerX เรือขนส่งพลังงานไฟฟ้า จากฟาร์มกังหันลมกลางมหาสมุทร

PowerX เรือขนส่งพลังงานไฟฟ้า จากฟาร์มกังหันลมกลางมหาสมุทร แก้ปัญหาการส่งกระแสไฟฟ้าผ่านทางเคเบิ้ลใต้น้ำ

บริษัทสตาร์ตอัป PowerX ในประเทศญี่ปุ่นนำเสนอ Power ARK เทคโนโลยีเรือขนส่งพลังงานไฟฟ้าจากฟาร์มกังหันลมกลางมหาสมุทรเปิดโอกาสให้การก่อสร้างโรงไฟฟ้าในรูปแบบฟาร์มกังหันลมไม่จำเป็นต้องสร้างเฉพาะใกล้แนวชายฝั่งอีกต่อไป

นอกจากนี้ยังสามารถแก้ปัญหาการส่งกระแสไฟฟ้าผ่านทางเคเบิ้ลใต้น้ำซึ่งบริษัทมองว่าไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำลายแนวปะการังพื้นมหาสมุทรและใช้กระบวนการในการก่อสร้างยาวนานมากกว่า

แนวคิดของบริษัทเริ่มต้นจากการมองเห็นศักยภาพของประเทศญี่ปุ่นที่มีมหาสมุทรล้อมรอบประเทศมีความเหมาะสมกับการก่อสร้างฟาร์มกังหันลมโดยไม่จำเป็นต้องก่อสร้างริมชายฝั่ง ฟาร์มกังหันลมขนาดใหญ่ใช้พื้นที่หลายสิบตารางกิโลเมตรสามารถสร้างกลางมหาสมุทรและส่งกระแสไฟฟ้าเข้าสู่แผ่นดินโดยใช้แบตเตอรี่บรรทุกบนเรือขนส่งพลังงานไฟฟ้า Power ARK ที่บริษัทพัฒนาขึ้น

PowerX เรือขนส่งพลังงานไฟฟ้า จากฟาร์มกังหันลมกลางมหาสมุทร

PowerX เรือขนส่งพลังงานไฟฟ้า Power ARK

เป็นเรือบรรทุกพลังงานไฟฟ้าลำแรกของโลกมีขนาดความยาวตลอดลำตัวเรือประมาณ 100.5 เมตร ความกว้าง 21.9 เมตร บรรทุกแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ไว้กลางลำตัวเรือพร้อมเฮลิคอปเตอร์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน รองรับการขนส่งพลังงานไฟฟ้าในระยะ 300 กิโลเมตรจากชายฝั่งประเทศญี่ปุ่นหรือระยะทางมากกว่าในกรณีที่ขนส่งพลังงานไฟฟ้าข้ามประเทศ บริษัทวางแผนปล่อยเรือลงน้ำในช่วงปี 2024

นอกจากนำเสนอเทคโนโลยีเรือขนส่งพลังงานไฟฟ้า บริษัท PowerX ยังมีแผนการก่อสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สามารถแบตเตอรี่เพื่อรองรับการใช้พลังงานไฟฟ้าในบ้านหรือการชาร์จพลังงานไฟฟ้าให้กับยานพาหนะ เช่น รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะกลายเป็นรูปแบบของยานพาหนะที่ถูกใช้งานแพร่หลายในอนาคต นับเป็นความท้าทายด้านวิศวกรรมครั้งสำคัญของบริษัทที่พยายามเปลี่ยนแปลงและสร้างเทคโนโลยีใหม่ในการขนส่งพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขอบคุณแหล่งที่มาจาก Power-x

มาทำความรู้จักกับก๊าซเรือนกระจกกันเถอะ

Previous article

8 วิธี อนุรักษ์ พลังงาน ช่วยโลกอย่างยั่งยืน

Next article

You may also like

More in Innovation