ชวนปิดไฟรักษ์โลก พร้อมฟังเสวนา วันเสาร์ที่ 25 มี.ค. นี้ 20.30-21.30 น.

เสาร์ที่ 25 มี.ค. นี้ชวนเป็นส่วนหนึ่งรักษาสิ่งแวดล้อม ปิดไฟประหยัดพลังงานพร้อมกันทั่วโลก เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งแต่ 20.30-21.30 น. พร้อมฟังเสวนาเพลิน ๆ เรื่องพลังงาน ทุก ๆ วันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคม จะเป็นวันจัด กิจกรรมปิดไฟทั่วโลก ที่ผู้กำหนดคือ WWF หรือ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World ...
Life