รีไซเคิลน้ำเทคโนโลยีเพื่ออนาคต

การรีไซเคิลน้ำเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่ออนาคต เนื่องจากโลกกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ เทคโนโลยีการรีไซเคิลน้ำช่วยให้สามารถนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ได้ ช่วยลดการใช้น้ำจืดและลดมลพิษทางน้ำ เทคโนโลยีการรีไซเคิลน้ำมีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับวิธีการและขั้นตอนในการรีไซเคิลน้ำ เทคโนโลยีการรีไซเคิลน้ำที่พบได้ทั่วไป ได้แก่ การกรอง : เป็นกระบวนการแยกสิ่งสกปรกออกจากน้ำเสียโดยใช้ตะแกรง ผ้ากรอง หรือวัสดุอื่นๆ การตกตะกอน : เป็นกระบวนการแยกตะกอนออกจากน้ำเสียโดยใช้แรงโน้มถ่วง การตกผลึก : เป็นกระบวนการแยกสารละลายออกจากน้ำเสียโดยใช้แรงดันหรืออุณหภูมิ การกลั่น : เป็นกระบวนการแยกน้ำบริสุทธิ์ออกจากน้ำเสียโดยใช้ความร้อน เทคโนโลยีการรีไซเคิลน้ำมีข้อดีหลายประการ ได้แก่ ช่วยประหยัดน้ำจืด ลดมลพิษทางน้ำ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดการน้ำเสีย ...
Innovation
“เรากำลังตัดต้นไม้เพื่อปกป้องแหล่งน้ำ” ก่อนจะถึงวันน้ำหมดในเคปทาวน์
Life

“เรากำลังตัดต้นไม้เพื่อปกป้องแหล่งน้ำ” ก่อนจะถึงวันน้ำหมดในเคปทาวน์

ภัยแล้ง เคปทาวน์ : การตัดต้นไม้เพื่อรักษาเมืองให้รอดพ้นจากภัยแล้งอาจดูเหมือนไม่ใช่แผนการที่น่าจะเป็นไปได้ แต่นี่คือสิ่งที่เมืองเคปทาวน์ของแอฟริกาใต้ได้เริ่มทำ หลังจากประสบวิกฤตขาดแคลนน้ำ และกลายเป็นเมืองใหญ่ระดับโลกแห่งแรกที่เข้าใกล้วันที่น้ำจะหมดไปจากเมือง ภัยแล้ง เคปทาวน์ เป็นเวลา 3 ปี นับตั้งแต่เคปทาวน์เข้าใกล้วันอันตรายที่ถูกเรียกว่า “เดย์ซีโร” (Day Zero) ซึ่งเป็นวันที่ผู้อยู่อาศัยราว 4 ล้านคนในเมืองจะไม่มีน้ำใช้ วิกฤตนี้เกิดขึ้นจากภัยแล้งที่รุนแรงและคาดไม่ถึง ทำให้อ่างเก็บน้ำทุกแห่งในประเทศแห้งขอด ขณะนี้ ทางการได้ส่งทีมงานหลายสิบทีมพร้อมเลื่อยไฟฟ้าออกไปปฏิบัติการรักษาอ่างเก็บน้ำเหล่านี้ด้วยวิธีการที่ไม่ค่อยมีใครทำกัน ...