กลุ่มทรู ขึ้นเบอร์1 ยั่งยืน S&P Global คะแนนสูงสุดทุกกลุ่มอุตสาหกรรมจาก DJSI 2021

TRUE : กลุ่มทรู ขึ้น “อันดับ 1” ความยั่งยืน S&P Global ด้วยคะแนนรวม DJSI 2021 สูงสุดของทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในโลก ครองระดับ Top Gold Class 4 ปีซ้อน อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ในรายงานความยั่งยืน The Sustainability ...
Leader's Vision
“ทรู”-ใช้เทคโนโลยีลดโลกร้อน-เชื่อมโยงทุกภาคส่วน-ร่วมแก้สิ่งแวดล้อม
Innovation

“ทรู” ใช้เทคโนโลยีลดโลกร้อน เชื่อมโยงทุกภาคส่วน ร่วมแก้สิ่งแวดล้อม

“ทรู” ใช้เทคโนโลยีลดโลกร้อน เชื่อมโยงทุกภาคส่วน ร่วมแก้สิ่งแวดล้อม ด้วยปัญหา “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change” ส่งผลให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญและใส่ใจในการแก้ปัญหา “บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)” หนึ่งใน “บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์  หรือ ซีพี” ได้มีการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยลดคาร์บอน ลดก๊าซเรือนกระจก ขับเคลื่อนตามเป้าปี 2030 ลดคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในองค์กร “ทรู คอร์ปอเรชั่น” ...