พลังงานนิวเคลียร์ดีต่อโลกหรือไม่

พลังงานนิวเคลียร์ดีต่อโลกหรือไม่ “สังคมไร้คาร์บอน (Zero Carbon Society)” เป็นสังคมที่ใครหลายคนคาดหวังจะให้เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ซึ่งนั่นหมายถึงการที่จะต้องใช้พลังงานสะอาดมาเป็นพลังงานทดแทน และหนึ่งในพลังงานที่ใครหลายคนนึกถึงก็คือ “พลังงานนิวเคลียร์” (Nuclear Energy) พลังงานทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูง แท้จริงแล้ว พลังงานนิวเคลียร์(Nuclear Energy)คืออะไร สามารถตอบโจทย์ได้จริงๆหรือไม่ และพลังงานนิวเคลียร์ดีต่อโลกจริงหรือ? เราไปหาคำตอบด้วยกันค่ะ พลังงานนิวเคลียร์คืออะไร “พลังงานนิวเคลียร์” (Nuclear Energy) เป็นพลังงานที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในนิวเคลียส ...
Innovation