ดูนโยบายการปัญหาสิ่งแวดล้อม PM 2.5 ของแต่ละพรรค

เลือกตั้ง2566 ทำให้แต่ละพรรคการเมือง เริ่มมีการพูดถึงนโยบายแก้ปัญหา PM2.5 ไปดูนโยบายการจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 ของแต่ละพรรคในการ เลือกตั้ง2566 ซึ่งบางพรรคมีการประกาศนโยบายและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ  ขณะที่บางพรรคพูดถึงปัญหาและนโยบายนี้ ระหว่างการลงพื้นที่พบประชาชน เพื่อเห็นโครงสร้างของปัญหา และสถานการณ์ปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่เป็นวิกฤตใหญ่ นโยบายพรรคก้าวไกล ชูนโยบาย“สิ่งแวดล้อมไทยก้าวหน้า” ซึ่งเป็นชุดนโยบายที่ 7 จากทั้งหมด 9 ชุดนโยบาย ...
Leader's Vision
ชัชชาติ ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ กับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
Leader's Vision

ชัชชาติ ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ กับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

“นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ คว้าตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่อย่างเป็นทางการ ด้วยคะแนนเสียงชนะขาดทุกเขต พร้อมผลักดันนโยบายแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในเมือง, เพิ่มพื้นที่สีเขียว, การจัดการขยะ เพื่อสุขภาพที่ดีของชาวกรุงเทพฯ” โดยในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้ประกาศนโยบายที่จะพัฒนาแก้ไขปัญหากรุงเทพมหานครถึง 214 นโยบาย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวกทม.  โดยหนึ่งในนโยบายสำคัญ คือ เรื่องของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ว่าฯ ...