‘บางจาก’ เจ้าแรกผลิตน้ำมันยั่งยืน หนุนธุรกิจการบินมุ่งหน้า Net Zero

อุตสาหกรรมการบินตกเป็นผู้ต้องหาไม่รักษ์โลก โดยเฉพาะการบินระหว่างประเทศมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด โดยปี 2561 เที่ยวบินทั่วโลกปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง 895 ล้านตัน หรือประมาณ 2.4% ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากกิจกรรมของมนุษย์ที่มีมากกว่า 42,000 ล้านตัน มีการคาดการณ์ว่า ภายในปี 2593 อุตสาหกรรมการบินจะปล่อยก๊าซคาร์บอนมากเป็น 1 ใน 4 ของปริมาณก๊าซคาร์บอนทั่วโลก ซึ่งองค์การพลังงานระหว่างประเทศ หรือ IEA ...
Leader's Vision
Bitesize

บางจาก มอบสมนาคุณพิเศษ เติมน้ำมันบางจากครบ 900 บาท รับข้าวลดโลกร้อน Thai Rice NAMA เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คัดสรรข้าวลดโลกร้อน (Thai Rice NAMA) มาเป็นของสมนาคุณลูกค้ารับวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่ใช้กระบวนการปลูกข้าววิถีใหม่ที่ช่วยลดสาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อน โดยเติมน้ำมันครบทุก 900 บาท รับฟรี ข้าวลดโลกร้อน ขนาด 200 กรัม  1 ถุง มูลค่า 15 บาท ...
blue Carbon
Bitesize

“Blue Carbon”สู่คาร์บอนเครดิต บางจากศึกษา“หญ้าทะเล”ลดโลกร้อน

“Blue Carbon” ถือเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนประสิทธิภาพสูงที่ได้รับความสนใจอย่างมาก ซึ่งพื้นที่ Blue Carbon ประกอบด้วยป่าชายเลน ที่ราบน้ำท่วมถึง และแหล่งหญ้าทะเล โดยพื้นที่เหล่านี้มีศักยภาพจับคาร์บอนในอากาศ อย่าง ป่าชายเลนสามารถดูดซับคาร์บอนได้ดีกว่าป่าปกติถึง 4 เท่า ข้อมูลจาก Blue Carbon Society เปิดเผยว่าการที่พื้นที่ป่าชายเลน แหล่งหญ้าทะเล และป่าพรุน้ำเค็มดูดซับคาร์บอนได้ดีกว่า เนื่องจากพื้นที่เหล่านี้สามารถดึงคาร์บอนลงไปกักเก็บไว้ในใต้ดินได้ถึง 50 – ...