การจัดการและใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล

การจัดการและใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล ตั้งแต่เด็กจนโต เราจะต้องเคยได้ยินคำว่า “รีไซเคิล” กันมาบ้าง และต้องคุ้นเคยกับเจ้าสัญลักษณ์ที่แปะบนถังขยะรีไซเคิลมาเหมือนกัน มีใครเคยนำขยะรีไซเคิลไปเข้าสู่กระบวนการผลิตให้เกิดเป็นของชิ้นใหม่ ๆ กันบ้างหรือเปล่า วันนี้เราจึงจะพาไปเรียนรู้การจัดการและใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิลกันค่ะ ทำความรู้จักกับขยะรีไซเคิลกัน ขยะรีไซเคิล หมายถึง ขยะ ของเสีย หรือวัสดุเหลือใช้ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ โดยนำมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ ...
Life