พลังงานยุคใหม่ ทางออกวิกฤตแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

พลังงานยุคใหม่ ทางออกวิกฤตแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ในยุคที่พลังงานกลายเป็นของหายาก มีมูลค่ามหาศาล และมีจำนวนจำกัด สวนทางกับการเพิ่มขึ้นของประชากรในโลก แน่นอนว่าเมื่อคนมากขึ้น ความต้องการใช้พลังงานก็มีมากขึ้น ซึ่งสิ่งที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้เลย คือ คือวิกฤตปัญหาสิ่งแวดล้อม ในช่วงหลังมนุษย์ต้องเจอกับภัยธรรมชาติมากมาย หรือแม้แต่ธารน้ำแข็งที่ละลาย ก็เป็นผลมาจากการใช้ทรัพยาการและพลังงานจนเกินขีดจำกัด จึงเกิดไอเดียที่จะใช้ “พลังงานยุคใหม่” เข้ามาแทน เราจะมาดูกันว่า พลังงานยุคใหม่ที่ว่านั้นมีอะไรบ้าง และจะช่วยแก้วิกฤตปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร พลังงานยุคใหม่ คืออะไร ถ้าพูดถึงคำว่า ...
Innovation
Life

ทรัพยากรธรรมชาติ มีความสําคัญต่อโลกอย่างไร

ทรัพยากรธรรมชาติ มีความสําคัญต่อโลกอย่างไร เคยคิดไหมว่า ทุกวันนี้เราใช้ ทรัพยากรธรรมชาติของโลกไปเท่าไรแล้ว ในอนาคตจะมีทรัพยากรเหลืออยู่ไหม ถ้าเราไม่มีนวัตกรรม หรือสิ่งที่มาช่วยทดแทนพลังงานธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความยังยืน ต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของโลก จะเกิดอะไรขึ้น ยิ่งทุกวันนี้ การเข้ามาของความเจริญ เทคโนโลยีอันทันสมัย ต่างก็มีส่วนทำให้โลกของเราร้อนขึ้น แม้จะช่วยสร้างความสะดวกสบายให้ก็ตาม สังเกตได้จากน้ำแข็งที่ขั้นโลกเหนือเริ่มละลาย หรือภาพไฟป่าที่เกิดจากความมักง่ายของมนุษย์ ภาพถ่ายจากมุมที่ทำให้เห็นว่าพื้นที่ที่เขียวหรือป่าบนโลกเริ่มหายไปทุกวัน การเกิดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากโรงงาน รวมไปถึงเชื้อโลกต่างๆ มันควรถึงเวลาแล้วหรือยัง… ? ...