10 Clean Energy Technology

เทคโนโลยีพลังงานสะอาด เทคโนโลยีพลังงานสะอาดหมายถึงวิธีการและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตพลังงานโดยไม่ปล่อยมลพิษหรือมลพิษที่เป็นอันตราย แหล่งพลังงานสะอาด ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม พลังน้ำ ความร้อนใต้พิภพ ชีวมวล น้ำขึ้นน้ำลง คลื่น นิวเคลียร์ เซลล์เชื้อเพลิง และพลังงานแสงอาทิตย์เข้มข้น เป้าหมายของเทคโนโลยีพลังงานสะอาดคือการจัดหาทางเลือกที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบดั้งเดิม ซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นอันตรายและมีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การนำเทคโนโลยีพลังงานสะอาดมาใช้ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเปลี่ยนไปสู่ระบบพลังงานคาร์บอนต่ำและยั่งยืน นี่คือสิบเทคโนโลยีพลังงานสะอาด: พลังงานแสงอาทิตย์: การควบคุมพลังงานจากดวงอาทิตย์ผ่านแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานลม: ใช้กังหันลมเพื่อเปลี่ยนพลังงานจลน์ของลมให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ...
Innovation
Bitesize

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน การลงทุนที่ยั่งยืนในปี 2023

ปีนี้ทั่วโลกยังต้องอยู่กับความท้าทายหลายด้าน ตั้งแต่ราคาพลังงานอย่างน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่พุ่งสูงขึ้นจากปมปัญหาสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ยุโรปต้องหาพลังงานทดแทน และหันมาพึ่งพาการใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เมื่อสิงหาคมที่ผ่านมา สหรัฐได้มีการผ่านร่างกฎหมาย Inflation Reduction Act มูลค่ากว่า 369,000 ล้านบาท (ราว 14 ล้านล้านบาท*) เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพลังงานสะอาดและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้การประชุมระดับโลก COP 26 ของสหประชาชาติครั้งล่าสุดยังได้ออกมาย้ำว่าทุกภาคส่วนทั้งรัฐบาลและเอกชนทั่วโลกควรมีส่วนร่วมในการช่วยอัดฉีดเม็ดเงินหลักล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ​ออกมาใช้เพื่อสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero (การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์) ...
พลังงานสะอาดต้องเพิ่มเป็นสองเท่า
What' New

พลังงานสะอาดต้องเพิ่มเป็นสองเท่า มิฉะนั้น อาจมีความเสี่ยง

การจ่ายไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาดจะต้องเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในแปดปีข้างหน้าเพื่อจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก มิฉะนั้น อาจมีความเสี่ยงที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาพอากาศสุดขั้ว และความเครียดจากน้ำจะบ่อนทำลายความมั่นคงด้านพลังงานของเรา และแม้กระทั่งเป็นอันตรายต่อแหล่งพลังงานหมุนเวียน ตามรายงานของหลายหน่วยงานใหม่จากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) รายงานประจำปี State of Climate Services ของ WMO ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลจากองค์กรต่างๆ 26 แห่ง มุ่งเน้นไปที่พลังงานในปีนี้ เนื่องจากถือเป็นกุญแจสำคัญในข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และต่อสุขภาพของโลกอย่างแท้จริง “ภาคพลังงานเป็นแหล่งของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณสามในสี่ทั่วโลก การเปลี่ยนไปใช้รูปแบบการผลิตพลังงานที่สะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ...
ยูนิโคล่ บริษัทยั่งยืน ใช้พลังงานสะอาด ลดขยะเป็นศูนย์
What' New

ยูนิโคล่ บริษัทยั่งยืน ใช้พลังงานสะอาด ลดขยะเป็นศูนย์

“ยูนิโคล่ ประเทศไทย” สานต่อปฏิบัติการความยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของ “ฟาสต์ รีเทลลิ่ง กรุ๊ป” บริษัทแม่จากประเทศญี่ปุ่น ที่มุ่งทำให้โลกน่าอยู่ด้วยพลังของเสื้อผ้าตามแนวคิดไลฟ์แวร์ (LifeWear) โดยไม่เป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังมุ่งผลิต ขนส่ง และขายเฉพาะสินค้าที่จำเป็นเท่านั้น โดยทีมงานทุกสาขาทั่วโลกมีส่วนสำคัญต่อการเดินปฏิบัติภารกิจนี้ ขณะเดียวกัน จะต้องรักษาการเติบโตของธุรกิจ และริเริ่มแนวคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับการปฏิรูปห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเป็นหนึ่งในบริษัทยั่งยืนที่สุดในประเทศไทย ล่าสุด ยูนิโคล่ ประเทศไทย ...
จรวดขนส่งดาวเทียมขนาดเล็กสามารถใช้งานซ้ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Innovation

จรวดขนส่งดาวเทียมขนาดเล็กสามารถใช้งานซ้ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จรวดขนส่งดาวเทียมขนาดเล็กสามารถใช้งานซ้ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทด้านเทคโนโลยีอวกาศ Hypersonix Launch Systems ในประเทศออสเตรเลียนำเสนอระบบขนส่งดาวเทียมขนาดเล็กที่สามารถนำกลับมาใช้งานซ้ำได้และใช้พลังงานไฮโดรเจนพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนและก๊าซพิษอื่น ๆ เข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทขนส่งอวกาศหลายแห่งอาจละเลยทำให้ไปซ้ำเติมปัญหาสภาพแวดล้อมโดยการปล่อยก๊าซพิษจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจรวด ปัจจุบันการขนส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น นักวิทยาศาสตร์ประมาณการว่าภายในปี 2030 อาจมีดาวเทียมขนาดเล็กมากกว่า 50,000 ดวง ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศหลังจากเทคโนโลยีการส่งดาวเทียมถูกพัฒนาขึ้นหลายรูปแบบโดยใช้ต้นทุนในการขนส่งที่มีราคาถูกลงและเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ หรือมหาวิทยาลัยสามารถส่งเทคโนโลยีดาวเทียมที่ตัวเองพัฒนาขึ้นสู่อวกาศ จรวด Delta-Velos Orbiter ของบริษัทแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ขั้นตอน จรวดท่อนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ขนส่งจรวดท่อนที่สองซึ่งทำหน้าที่บรรทุกและขนส่งดาวเทียมขนาดเล็กขึ้นสู่อวกาศ จรวดทั้งสองท่อนถูกออกแบบให้สามารถเดินทางกลับโลกโดยใช้วิธีการร่อนลงจอดคล้ายเครื่องบินในสนามบินเพื่อเติมเชื้อเพลิงและพร้อมใช้งานในภารกิจต่อไป วิธีการดังกล่าวแตกต่างจรวดขนส่งอวกาศแบบเดิมที่ใช้วิธีตกลงไปในทะเลและทำการเก็บกู้ด้วยเรือเพื่อลากจูงเข้าสู่ชายฝั่ง จรวดของบริษัทใช้เครื่องยนต์จรวดแบบสแครมเจ็ท (Scramjet) ซึ่งบริษัทกล่าวว่าเป็นเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงและมีการวิจัยพัฒนามาอย่างต่อเนื่องกว่า ...

“บ้านปู” ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดำเนินธุรกิจยั่งยืนสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

“บ้านปู” ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดำเนินธุรกิจยั่งยืนสิ่งแวดล้อมยั่งยืน “ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน” เป็นนโยบายหลักที่หลายภาคธุรกิจต้องขับเคลื่อนควบคู่กับการทำธุรกิจ รวมถึง “บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)”มุ่งเน้นการทำธุรกิจตามหลัก ESG (Environmental, Social and Governance) “ (มหาชน)”ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ บนแนวคิด “ธุรกิจยั่งยืน สิ่งแวดล้อมต้องยั่งยืน” สมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ...
Leader's Vision
EGCO Group ต่อยอดธุรกิจหลักด้วยนวัตกรรม Smart Energy Solution
Bitesize

EGCO Group ต่อยอดธุรกิจหลักด้วยนวัตกรรม Smart Energy Solution

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป โชว์ผลประกอบการไตรมาส 2/2564 เติบโตต่อเนื่องมีกำไรจากการดำเนินงาน 2,758 ล้านบาท พร้อมก้าวสู่บทบาทใหม่ในฐานะผู้ประกอบการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ เดินหน้าร่วมทุนกลุ่ม กฟผ. นำ “อินโนพาวเวอร์” ลุยธุรกิจ Smart Energy Solution เต็มรูปแบบ เทพรัตน์ ...
Formula E การแข่งขันแห่งพลังงานสะอาด
Bitesize

Formula E การแข่งขันแห่งพลังงานสะอาด

Formula E การแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้าระดับโลก ซึ่งเป็นพันธมิตรกับ UN Environment Program (UNEP) ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นตั้งแต่เปิดตัวเมื่อ 7 ปีที่แล้ว ดึงดูดความสนใจของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ ทัศนคติของผู้คนที่มีต่อรถยนต์ไฟฟ้า และการเข้าใกล้อนาคตของยานพาหนะที่ยั่งยืนอีกก้าวหนึ่ง เชื่อกันว่าหนึ่งในสี่ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจากการคมนาคมขนส่ง และเป็นสาเหตุหลักของมลพิษทางอากาศ ซึ่งเป็นปัจจัยของโรคหอบหืดและโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ แม้จะผ่านมาหลายปี แต่รถยนต์ไฟฟ้ายังคงเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของตลาดรถยนต์โดยรวม อย่างไรก็ตาม ด้วยความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความใส่ใจที่เพิ่มขึ้นของรัฐบาลและผู้ผลิตรถยนต์ ...