ลฤก พวงหรีดรักษ์โลกไร้ขยะ 100%

‘พวงหรีดเสื่อ’ ลฤก พวงหรีดที่รักษ์โลกจนสาระสุดท้ายของชีวิต เปิดไอเดียที่ทำให้เราระลึกถึงคนตายแบบลดขยะให้เป็นศูนย์ ข้อมูลจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ไทยมีการสร้างขยะพลาสติกต่อประชากรสูงเป็นอันดับที่ 5 ของโลก โดยมีปริมาณขยะพลาสติก 4,796,494 ตัน/ปี หรือประมาณ 69.54 กิโลกรัม/ปี/คน และมีสัดส่วนขยะพลาสติกในขยะทั่วไปมากเป็นอันดับที่ 3 ของโลก ปริมาณพลาสติกในประเทศไทย แบ่งเป็นประเภทถุงพลาสติก 1.11 ล้านตัน ...
TOP STORIES