คิดมากกว่าแค่ดีไซน์ แต่เพื่อโลกด้วย หลักการออกแบบอาคารในสิงคโปร์

ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับ ‘ปรากฏการณ์เกาะความร้อน’ หรือ ‘Urban Heat Island (UHI)’ เหตุการณ์ที่พื้นที่ในเมืองมีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณรอบนอกอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีสาเหตุมาจากการสะสมความร้อนของเมือง อันเนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษย์ และสิ่งปลูกสร้างภายในเมืองที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ต้นไม้ในเมืองลดลง ทำให้แต่ละเมืองเริ่มมองหาเครื่องมือหรือนโยบายต่างๆ ที่จะช่วยบรรเทาให้ความร้อนในเมืองลดลง หนึ่งในนั้นคือ ‘สิงคโปร์’ ที่เล็งเห็นถึงปัญหานี้ จึงได้จัดตั้งโครงการ ‘Cooling Singapore’ ขึ้นมาตั้งแต่ปี 2017 เพื่อแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์เกาะความร้อนโดยตรง ...
Bitesize
Latest Video

รสชาติจากน้ำใช้แล้ว: สิงคโปร์จับมือกับคราฟท์เบียร์ท้องถิ่นเปิดตัวเบียร์ NEWBrew

สิงคโปร์พยายามแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำขาดแคลน ด้วยการนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมารีไซเคิลใหม่ ไม่ใช่แค่เพียงผลิตน้ำใช้แล้วมาใช้ใหม่ แต่ยังจับมือกับบริษัทที่ผลิตคราฟท์เบียร์ในประเทศ ทำเบียร์ให้คนได้ดื่มจากน้ำที่ใช้แล้วด้วย ก่อนหน้านี้เราเพิ่งจะได้เห็นเบียร์ที่ถือว่าเป็นรสชาติแห่งความมั่นคงจาก NATO ไป นั่นคือเบียร์ที่ผลิตจากฟินแลนด์ เป็นเบียร์ที่ร่วมฉลองการเข้าร่วมพันธมิตร NATO ของฟินแลนด์ ชื่อเบียร์คือ OTAN ที่ไม่ได้เป็นแค่ตัวอักษรที่สามารถอ่านกลับด้านเป็น NATO ได้ แต่มันเป็นภาษาฝรั่งเศสที่หมายถึง NATO ด้วย ครั้งนี้ ผู้ที่ไม่หยุดคิดค้นนวัตกรรมแห่งการเปิดประสบการณ์ใหม่จากรสชาติใหม่ๆ ...
City in a Garden สิงคโปร์เมืองเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวมากถึง 66 ตารางเมตรต่อคน
Leader's Vision

City in a Garden สิงคโปร์เมืองเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวมากถึง 66 ตารางเมตรต่อคน

หากมองภาพเมืองสิงคโปร์ในยามนี้ คงเห็นทั้งสวนสาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยว และอาคารที่พักอาศัย ที่เต็มไปด้วยสีเขียวชุ่มฉ่ำสบายตา ด้วยนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้สิงคโปร์เป็น “City in a Garden” ชีวิต สีเขียว ต้นไม้ สัญลักษณ์ของเมืองสิงคโปร์ ปัจจุบันสิงคโปร์ประกาศนโยบาย “City in a Garden” ซึ่งอยู่ในแผนแม่บทพัฒนาเมือง ค.ศ. 2014-2030 และแผนแม่บทการลงทุนของสิงคโปร์ ค.ศ. ...