22 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันคุ้มครองโลก” (Earth Day) ตระหนักถึงการกระทำที่ผลกระทบต่อธรรมชาติ

เพื่อให้ผู้คนบนโลกตระหนักถึงการกระทำต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ องค์การสหประชาชาติจึงกำหนดให้มี “วันคุ้มครองโลก” ขึ้นมา ตรงกับทุกวันที่ 22 เมษายน 22 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันคุ้มครองโลก” (Earth Day) ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ United Nations Environment Program (UNEP) เพื่อให้ผู้คนบนโลกได้ตระหนักถึงการกระทำต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในธรรมชาติ ผู้ที่ริเริ่มแนวคิดนี้เป็นคนแรกคือ เกย์ลอร์ด เนลสัน สมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา โดยในปี พ.ศ. 2505 เกย์ลอร์ด เนลสัน ...
Bitesize
อนุรักษ์ พลังงาน
Life

8 วิธี อนุรักษ์ พลังงาน ช่วยโลกอย่างยั่งยืน

อนุรักษ์ พลังงาน เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยลดโลกร้อน ก็คือการช่วยกัน ประหยัดพลังงาน หรือเรียกอีกอย่างว่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการใช้ทรัพยากร ให้เกิดประสิทธิภาพ และได้ประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันก็ต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดด้วย เเกิดมลพิษน้อยที่สุด เพื่อให้มีทรัพยากรธรรมชาติใช้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต เราจึงขอแนะนำ… 8 วิธี อนุรักษ์ พลังงาน อนุรักษ์ทรัพยากร ไม่ยาก ใครถนัดข้อไหนก็นำไปใช้ได้เลย 1. ประหยัดการใช้สิ่งต่างๆ ในบ้าน ...