7 แนวคิด สร้างกรุงเทพให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

กรุงเทพจะน่าอยู่ได้อย่างไรกับ 7 แนวคิดตัวชี้วัดที่ทำให้กรุงเทพดูน่าอยู่ขึ้น จะมีอะไรบ้างไป ดูพร้อมๆ กัน   นิยามความสุขในการอยู่อาศัย หรือบางคนเรียกว่า “Livable City” หมายถึง “เมืองน่าอยู่” เมืองที่มีความเหมาะสมแก่การอยู่อาศัย สามารถให้ความสะดวกสบายและความสุขกับทุกคนได้ แต่ก่อนที่กรุงเทพจะกลายเป็นเมืองน่าอยู่ได้ ก็ต้องผ่านตัววัดกันก่อน 7 ตัวบ่งชี้ที่สำคัญของเมืองน่าอยู่ ช่วยทำให้ กรุงเทพน่าอยู่ ผู้คนในเมืองรู้สึกปลอดภัย รู้สึกผูกพันและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ...
Life