ทำความรู้จัก Carbon Footprint

ทำความรู้จัก Carbon Footprint ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจ เพราะผลกระทบที่ชัดเจนอย่างอากาศที่ร้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ เราต่างรู้กันดีว่าสาเหตุหลักก็มาจากมนุษย์เรานี่เอง หากยังเพิกเฉยและปล่อยให้สิ่งแวดล้อมถูกทำลายไปเรื่อย ๆ คนที่จะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือมนุษย์นั่นเอง โดยเฉพาะเรื่องของภาวะเรือนกระจก จนมีหนึ่งคำที่อาจจะเคยได้ยินกันบ่อยครั้ง “Carnbon Footprint” เราจะมาทำความรู้จักคำนี้ไปพร้อมกันค่ะ สภาวะโลกร้อน สภาวะโลกร้อน (Global warming) เป็นปรากฏการณ์การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศใกล้พื้นผิวโลกและน้ำ ในมหาสมุทรตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังคริสต์ศตวรรษที่ 20 และมีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ...
Innovation