ข่าวใหญ่วันนี้ Facebook เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Meta เพื่อเป้าหมายสู่ Metaverse

ข่าวใหญ่วันนี้ Facebook เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Meta เพื่อเป้าหมายสู่ Metaverse “จากนี้ไป เราจะเป็น Metaverse-First ไม่ใช่ Facebook-First” นี่คือคำพูดของ มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ในงาน Facebook Connect 2021 ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับ AR, VR และ Metaverse ...
Leader's Vision