ข่าวใหญ่วันนี้ Facebook เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Meta เพื่อเป้าหมายสู่ Metaverse

“จากนี้ไป เราจะเป็น Metaverse-First ไม่ใช่ Facebook-First” นี่คือคำพูดของ มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ในงาน Facebook Connect 2021 ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับ AR, VR และ Metaverse ของบริษัท

โดยมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก CEO ของบริษัท Facebook ได้ออกมาประกาศว่า บริษัทจะรีแบรนด์และเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น “Meta” เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางใหม่ของบริษัท และสื่อว่าบริษัทมุ่งมั่นสู่ Metaverse

Meta

ซึ่งการรีแบรนด์ครั้งใหญ่เป็น Meta นี้ จะทำให้ Meta กลายเป็นบริษัทแม่ ที่มีธุรกิจและแบรนด์ต่าง ๆ อยู่ภายใต้การดูแล ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโซเชียลมีเดีย Facebook, Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger และธุรกิจ AR, VR

ขอบคุณแหล่งที่มาจาก blockdit

ซีพีเอฟ 2030 ปฏิบัติการขับเคลื่อนความยั่งยืน

Previous article

กำหนดทิศทาง สิ่งแวดล้อม ของโลกในอนาคต ด้วยมือคุณ

Next article

You may also like