พลาสติกถูกรีไซเคิลน้อย ต้องส่งเสริมการใช้ซ้ำแทนการรีไซเคิล

รายงานกรีนพีซเปิดเผยว่า พลาสติกถูก รีไซเคิล น้อย ต้องส่งเสริมการใช้ซ้ำแทนการรีไซเคิล กรีนพีซ สหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงาน ‘ข้ออ้างเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนล้มไม่เป็นท่าอีกหน’ (Circular Claims Fall Flat Again)’ ที่พบว่า มีขยะพลาสติกเพียง 2.4 ล้านตัน จากทั้งหมด 51 ล้านตัน เท่านั้น ที่ถูกนำไปรีไซเคิล ...
Life