โมเดอร์นฟอร์มเปิดตัวแคมเปญ “Living as One” พร้อมจับมือมาร์ค มรุวุตม์ สร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์ต้อนรับ Pride Month

โมเดอร์นฟอร์ม ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำของไทย เปิดตัวแคมเปญ “Living as One” (เป็นหนึ่งเดียวกัน) เพื่อตอกย้ำการให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยยึดหลักปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติและการเคารพในความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่างของบุคคล (Diversity, Equity and Inclusion) พร้อมร่วมมือกับ “มาร์ค” มรุวุตม์ บูรณศิลปิน แฟชั่นไอคอนชื่อดังในการสร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์ภายใต้แนวคิดการออกแบบอย่างยั่งยืน เปิดตัว Modernform ...
Bitesize
lgbtq
Life

กลุ่ม LGBTQ+ รักษ์โลกมากกว่าเพศอื่นๆ จริงหรือ..?

เพศมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือ? เรียกได้ว่าเกิดเป็นข้อสงสัยกันมาได้พักใหญ่ ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับนิสัยของแต่ละคนหรือเปล่า ที่บ้างคนตระหนักรู้ถึงสิ่งแวดล้อมได้มากกว่าอีกคน การแบ่งแยกเพศว่า เพศไหนรักษ์โลกมากกว่ากัน อาจเป็นสิ่งที่เหมารวมเกินไป แต่ก็มีข้อมูลในหลายๆ ด้านและการใช้ชีวิต รวมไปแนวโน้มที่คนกลุ่ม LGBTQ+ จะรักษ์โลกมากกว่าเพศอื่นๆ จริงแต่จะเป็นเพราะอะไรลองไปดูพร้อมๆ กัน ตัวอย่างที่มาการกล่าวขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อม และกลุ่มคน ในการประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่จัดขึ้น ณ กรุงลอนดอน เมื่อปี 2018 Mary ...