‘เรือขนส่งพลังงานลม’ ทางเลือกใหม่แก้ปัญหาโลกร้อน

ตอนนี้เทคโนโลยีในการขนส่งทางเรือ ได้นำพลังงานลมกลับมาเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ สำหรับการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ‘พลังงานลม’ พัดหวนมาอีกครั้งในฐานะนวตกรรมเรือบรรทุกสินค้าที่พึ่งพาพลังงานสะอาด ซึ่งถือเป็นอนาคตใหม่ของระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากที่การขนส่งด้วยเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่นี้ เผาผลาญพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลคุณภาพต่ำ และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ราว 1,000 ล้านตันสู่ชั้นบรรยากาศทุกปี อ้างอิงจากข้อมูลขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization-IMO) ในระหว่างที่กฎเกณฑ์ด้านการปล่อยก๊าซคาร์บอนระหว่างประเทศเริ่มมีออกมา บริษัทเดินเรือขนส่งเริ่มนำพลังงานทางเลือก อาทิ พลังงานสะอาด พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ มาปรับใช้กับธุรกิจมากขึ้น และหลายบริษัทเริ่มพิจารณาการใช้พลังงานที่ไม่มีต้นทุนและเป็นแหล่งพลังงานดั้งเดิมของการเดินเรือในท้องทะเล นั่นคือ ...
Innovation