‘บางจาก’ เจ้าแรกผลิตน้ำมันยั่งยืน หนุนธุรกิจการบินมุ่งหน้า Net Zero

อุตสาหกรรมการบินตกเป็นผู้ต้องหาไม่รักษ์โลก โดยเฉพาะการบินระหว่างประเทศมีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด โดยปี 2561 เที่ยวบินทั่วโลกปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง 895 ล้านตัน หรือประมาณ 2.4% ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากกิจกรรมของมนุษย์ที่มีมากกว่า 42,000 ล้านตัน มีการคาดการณ์ว่า ภายในปี 2593 อุตสาหกรรมการบินจะปล่อยก๊าซคาร์บอนมากเป็น 1 ใน 4 ของปริมาณก๊าซคาร์บอนทั่วโลก ซึ่งองค์การพลังงานระหว่างประเทศ หรือ IEA ...
Leader's Vision
Net Zero Trend 2023
Innovation

Net Zero เป้าหมายยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ

“Net Zero” หรือ “การปล่อยของคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” คือ เป้าหมายทางการเมืองและ/หรือธุรกิจในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงไปเป็นศูนย์ในระยะเวลาที่กำหนด นั่นคือ การปล่อยของคาร์บอนจะถูกดูดซับหรือลดลงโดยการปลูกป่า หรือเทคโนโลยีดูดกักคาร์บอน ด้วยวิธีนี้ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทางปฏิบัติจะถูกลดลงจนเท่ากับปริมาณที่ถูกดูดกักหรือลดลง ทำให้การปล่อยของคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ สิ่งสำคัญคือ เป้าหมาย “Net Zero” มักจะมีการเกณฑ์ที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างไร อาจมาจากการใช้พลังงานทดแทน การปรับปรุงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิต หรือการดูดกักคาร์บอนโดยเทคโนโลยี ความหมายของ “Net Zero” ...
กรุนด์ฟอส Intelligent Distributed Pumping  พร้อมบรรลุเป้าหมาย Net Zero
Bitesize

กรุนด์ฟอส Intelligent Distributed Pumping  พร้อมบรรลุเป้าหมาย Net Zero ธุรกิจไทย

กรุนด์ฟอส (Grundfos) ผู้นำด้านเครื่องสูบน้ำและเทคโนโลยีการจัดการน้ำระดับโลก เปิดตัวระบบ Intelligent Distributed Pumping ที่ช่วยลดการใช้พลังงานเพื่อทำความเย็นในอาคารขนาดใหญ่ได้ถึง 50% ระบบสูบน้ำนี้สามารถตอบโจทย์ภาคธุรกิจไทย ทั้งการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนและการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การควบคุมอุณหภูมิของอาคารสำนักงานด้วยระบบปรับสภาวะอากาศ (HVAC) ซึ่งประกอบด้วยระบบทำความร้อน ระบบระบายอากาศ และระบบทำความเย็น เป็นกระบวนการที่ใช้พลังงานมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนถึง 40% ของพลังงานที่ใช้ในอาคาร1 นอกจากลักษณะภูมิอากาศแบบเขตร้อน ประเทศไทยยังได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ...