ที่มาของ แหล่งพลังงาน มาจากไหน ?

แหล่งพลังงาน มาจากไหนกัน ลองนึกย้อนกลับไปสมัยในอดีต มนุษย์เรารู้จักกับพลังงานและนำพลังงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง เมื่อประมาณเกือบๆ ล้านปีมาแล้วพลังงานที่ใช้และค้นพบยุคแรกคือพลังงานจาก “ไฟ” โดยที่มนุษย์โบราณนำมาใช้ในการให้ความอบอุ่นกับตัวเอง และใช้ในการหุงหาอาหาร ป้องกันสัตว์ร้ายและในยุคต่อ ๆมา ประมาณพันกว่าปี ก่อนชาวอียิปต์ได้เรียนรู้ที่จะประยุกต์ เอาพลังงานลมมาใช้ในการเดินเรือ ซึ่งก็เป็นที่มาของใบพัดเรือและกังหันวิดน้าพลังงานลม ต่อมาสักประมาณ 200 กว่าปี ก็มีการค้นพบพลังงานรูปแบบต่างมากมายไม่ว่าจะเป็น พลังงานไฟฟ้า พลังงานจากน้ำมัน พลังงานน้ำ พลังงานกล ...
Life