กระดาษรียูส VS กระดาษรีไซเคิล แตกต่างกันอย่างไร

กระดาษรียูส VS กระดาษรีไซเคิล แตกต่างกันอย่างไร

เราอาจจะเคยได้ยินการนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่กันบ้าง ซึ่งบางคนก็เรียกมันว่า “กระดาษรียูส” แต่บางคนก็เรียกว่า “กระดาษรีไซเคิล” สงสัยกันไหมคะ ว่ากระดาษทั้งสองชนิดเหมือนกัน หรือแตกต่างกันอย่างไร แต่ที่
แน่ ๆ ทั้งสองนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งคู่ เราจะไปหาคำตอบนั้นกัน

รียูส คืออะไร?

รียูส (Reuse) คือ การนำวัสดุที่เป็นขยะนำกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดคุณค่ามากที่สุด เรียกได้ว่าเป็นการนำกลับมาใช้ซ้ำนั่นเอง การรียูสแตกต่างจากการรีไซเคิลตรงที่เป็นการนำมาใช้ใหม่โดยไม่ต้องแปรรูปใดๆ แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้งานไปบ้าง ซึ่งการนำกลับมาใช้นั้นสามารถใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ได้ นอกจากช่วยลดการเกิดขยะแล้ว ยังช่วยลดปริมาณการตัดต้นไม้ได้เป็นจำนวนมาก

ตัวอย่างการรียูส ที่เราเห็นได้บ่อย ๆ คือ “กระดาษรียูส” ที่โดยทั่วไปเรามักจะใช้งานกระดาษแค่หน้าเดียว แต่สำหรับการรียูสนั้น กระดาษจะถูกมาใช้อย่างคุ้มค่าทั้งสองหน้า และเมื่อเราใช้งานกระดาษทั้งสองหน้าแล้ว เราอาจจะเกิดคำถามขึ้นในใจว่า กระดาษรียูสนี้จะยังใช้ประโยชน์อะไรได้อีกหรือไม่ บอกเลยว่า ทำได้แน่นอนค่ะ อย่างการนำกระดาษไปเป็นเชื้อเพลิงในการจุดไฟ

รีไซเคิล

เราก็ได้รู้จักกระดาษรียูสกันไปแล้ว มารู้จักกับการรีไซเคิลกันบ้างดีกว่าค่ะ รีไซเคิล (Recycle) คือ การนำวัสดุที่เป็นขยะมาแปรสภาพเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ได้อีก เช่น การหลอมจนได้เป็นวัสดุเดิมหรือได้เป็นวัสดุใหม่ รวมถึงการตัดแต่งหรือปรับเปลี่ยนรูปทรง เพื่อให้กลับมาใช้งานในรูปแบบอื่น ซึ่งวัสดุที่สามารถนำกลับมา
รีไซเคิลได้ เช่น ภาชนะที่ทำจากแก้ว กระดาษต่าง ๆ โลหะ พลาสติก อย่างขวด PET

ตัวอย่างการรีไซเคิล เพื่อเปรียบเทียบกับกระดาษรียูสให้เห็นแบบชัดเจน ก็ต้อง “กระดาษรีไซเคิล” นี่ล่ะค่ะ ซึ่งจะมีความแตกต่างจากกระดาษรียูสอย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ กระดาษรีไซเคิล นั้น คือ เศษกระดาษหรือกระดาษที่ผ่านการใช้แล้ว ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งโดยผ่านกระบวนการเวียนทำใหม่ เพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์ในการใช้งานทางด้านต่าง ๆ เช่น ธุรกิจ อุตสาหกรรม ครัวเรือนมากมาย ที่สำคัญคือ กระดาษรีไซเคิลสามารถนำไปใช้แทนกระดาษ  หรือฟิวเจอร์บอร์ดที่มีราคาแพงได้รวมถึงนำไปประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ใหม่ ๆ ได้เช่น ใช้ผลิตสื่อประกอบการเรียนรู้ของนักเรียน  ผลิตสื่อการสอน ของใช้ในชีวิตประจำวัน ของเล่น ของชำร่วย และ เครื่องประดับ เป็นต้น หรือเราสามารถนำเอากระดาษรียูสที่ผ่านการใช้ทั้งสองหน้ามาทำเป็นกระดาษสาเพื่อใช้งานได้ใหม่ก็ได้เช่นกัน

สรุปก็คือ ทั้งกระดาษรียูสและกระดาษรีไซเคิลมีความเหมือนและแตกต่างกัน ที่เหมือนกันคือ กระดาษทั้งสองประเภทสามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตกระดาษใหม่ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลือน้อยอย่างต้นไม้ รวมถึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการลดมลพิษจากการทำลายกระดาษ ส่วนความแตกต่างของกระดาษรียูสและกระดาษรีไซเคิล อยู่ที่กระบวนการจัดการกระดาษ โดยกระดาษรียูสจะมีกระบวนการขั้นตอนที่น้อยและซับซ้อนน้อยกว่ากระดาษรีไซเคิล ที่จะต้องนำผ่านกระบวนการของภาคอุตสาหกรรมนั่นเอง

เพื่อน ๆ อย่าลืมที่นำกระดาษรียูสกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อนที่จะนำไปจัดการในกระบวนการทิ้ง ที่จะส่งต่อไปทำกระดาษรีไซเคิล หรือทำวัสดุ เครื่องใช้ จนเกิดเป็นประโยชน์การใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น เพียงแค่ทุกคนเริ่มต้นที่จะดูแลโลกของเรา ช่วยกันคนละเล็กละน้อย ก็จะช่วยให้โลกของเรากลับมาดีขึ้นได้ใหม่อีกครั้งแล้วค่ะ สิ่งสำคัญอยู่ที่การร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน ก็สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้อย่างแน่นอน

ติดตามข่าวสารและบทความเกี่ยวกับ The Sustainธุรกิจและความยั่งยืน พลังงาน ภาวะโลกร้อน ทรัพยากรธรรมชาติ

thesustain.space

Turnoff
นักเขียนอิสระหลากหลายธุรกิจ เขียนคอนเท้นท์ SEO ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี turnoffweb.com

นวัตกรรมเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์จาก พลังงาน แสงอาทิตย์

Previous article

“ทรู” ใช้เทคโนโลยีลดโลกร้อน เชื่อมโยงทุกภาคส่วน ร่วมแก้สิ่งแวดล้อม

Next article

You may also like

More in TOP STORIES