การจัดการขยะแบบไม่ต้องเผา มีวิธีใดบ้าง

การจัดการขยะแบบไม่ต้องเผา มีหลากหลายวิธีที่สามารถทำได้ ดังต่อไปนี้:

 1. การแยกขยะ: การแยกขยะเป็นหลายประเภท เช่น ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะทั่วไป จะทำให้สามารถนำแต่ละประเภทขยะไปใช้ประโยชน์ได้ในทางต่างๆ
 2. การทำปุ๋ยหมัก: ขยะอินทรีย์ ได้แก่ เศษอาหาร ใบไม้ และขยะสิ่งมีชีวิตอื่นๆ สามารถนำไปทำปุ๋ยหมักสำหรับการทำการเกษตร ทั้งในระดับครัวเรือน และระดับที่มากกว่า
 3. การรีไซเคิล: ขยะที่สามารถรีไซเคิล เช่น กระดาษ โลหะ แก้ว และพลาสติก สามารถนำไปแปรรูปเป็นสินค้าใหม่ ทำให้ลดการใช้ทรัพยากรใหม่
 4. การบริจาค: สิ่งของที่ยังใช้งานได้แต่ไม่ต้องการใช้ต่อ สามารถนำไปบริจาค ซึ่งจะทำให้สิ่งของเหล่านั้นมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
 5. การนำไปใช้ในการผลิตพลังงาน: ขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ สามารถนำไปใช้ในการผลิตพลังงาน เช่น การทำพลังงานจากก๊าซมูลฝอย หรือการทำพลังงานจากขยะที่สามารถหักย่อยได้
 6. การนำไปใช้ในการก่อสร้าง: บางประเภทของขยะ เช่น ขวดแก้ว หรือยางรถยนต์ สามารถนำไปใช้ในการก่อสร้าง ทั้งในรูปแบบของการตกแต่ง และในการสร้างอาคาร

โดยทั่วไป การจัดการขยะโดยไม่ใช้วิธีการเผา จะช่วยลดปริมาณของขยะที่ต้องจัดการ และช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ในเวลาเดียวกัน

ขยะแบบไหนใช้เวลาย่อยสลายเวลานาน

ขยะบางชนิดใช้เวลาย่อยสลายในธรรมชาติเป็นเวลานานมาก ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของชนิดขยะที่ใช้เวลาย่อยสลายนาน:
 1. พลาสติก: พลาสติกใช้เวลาย่อยสลายระหว่าง 10 ถึง 1,000 ปี ขึ้นอยู่กับประเภทของพลาสติก เช่น ถุงพลาสติกสามารถใช้เวลาย่อยสลายเป็นเวลาสูงสุด 1,000 ปี
 2. กระจก: กระจกใช้เวลาย่อยสลายระหว่าง 1 ถึง 2 ล้านปี
 3. โลหะ: โลหะทั่วไปอาจใช้เวลาหลายร้อยปีในการย่อยสลาย แต่สำหรับอลูมิเนียมและตะกร้าสามารถใช้เวลาถึง 200 ปี
 4. ยางรถยนต์: ยางรถยนต์ใช้เวลาย่อยสลายระหว่าง 50 ถึง 80 ปี
 5. โฟมพลาสติก (Styrofoam): โฟมพลาสติกหรือ Styrofoam ใช้เวลาย่อยสลายมากกว่า 500 ปี
 6. แบตเตอรี่: แบตเตอรี่สามารถใช้เวลาย่อยสลายเป็นเวลาถึง 100 ปี

ทั้งนี้ ความจริงคือบางชนิดของขยะเรายังไม่รู้จริง ๆ ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการย่อยสลาย เนื่องจากมนุษยชาติได้สร้างขยะชนิดเหล่านี้มาเพียงไม่นาน ทำให้เรายังไม่มีโอกาสเห็นการย่อยสลายของมันในธรรมชาติจนจบลง.

ติดตามข่าวสารและบทความเกี่ยวกับ The Sustainธุรกิจและความยั่งยืน พลังงาน ภาวะโลกร้อน ทรัพยากรธรรมชาติ

thesustain.space

Turnoff
นักเขียนอิสระหลากหลายธุรกิจ เขียนคอนเท้นท์ SEO ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี turnoffweb.com

ชวนไป ! ร้านสตาร์บัคส์ ร้านกาแฟสีเขียว สไตล์รักษ์โลกที่น่าลอง

Previous article

โรงงานที่ต้องมีมาตรฐานความยั่งยืน

Next article

You may also like

More in TOP STORIES