ถังหมักรักษ์โลก

ถังหมักรักษ์โลก เป็นหนึ่งในแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการกับขยะอย่างยั่งยืนโดยเน้นการหมักเศษอาหารและขยะอินทรีย์เพื่อลดปริมาณขยะและแปลงเป็นสารที่มีประโยชน์ เช่น ปุ๋ยคอมโพสต์ ถังหมักรักษ์โลกจึงมีความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิด “Zero Waste” หรือ “การจัดการขยะโดยไม่สร้างขยะ”

ข้อดีของการมี “ถังหมักรักษ์โลก” ประกอบด้วย:

 1. ลดปริมาณขยะ: เศษอาหารและขยะอินทรีย์สามารถถูกแปลงเป็นปุ๋ยคอมโพสต์, ซึ่งลดปริมาณขยะที่ต้องไปที่ฟิลล์ (ที่ฝังกลบขยะ) หรือถูกเผา.
 2. สร้างปุ๋ยที่มีประโยชน์: ปุ๋ยคอมโพสต์ที่ได้จากการหมักสามารถใช้เสริมปุ๋ยในการทำเกษตร ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสำหรับพืชและดิน.
 3. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: เศษอาหารที่ถูกทิ้งในที่ฝังกลบขยะจะทำให้เกิดก๊าซเมทาน (methane) ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีฤทธิ์ร้อนบ้านแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์หลายเท่า ดังนั้นการหมักเศษอาหารที่บ้านจึงช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก.
 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน: การมีถังหมักรักษ์โลกส่งเสริมให้ประชาชนมีการรู้สึกเกี่ยวข้องและเข้าใจในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อม.

ถังหมักรักษ์โลกเป็นถังพลาสติกสองชั้น โดยชั้นนอกเป็นถังพลาสติกขนาดใหญ่ ทำหน้าที่เป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ ชั้นในเป็นตะกร้าพลาสติกขนาดเล็ก ทำหน้าที่เป็นช่องใส่เศษอาหาร

ถังหมักรักษ์โลกทำงานโดยการอาศัยกระบวนการย่อยสลายแบบแอนาโรบิก (anaerobic decomposition) ของจุลินทรีย์ โดยจุลินทรีย์จะย่อยเศษอาหารให้เป็นสารอินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อดิน เช่น ฮอร์โมน และธาตุอาหารต่างๆ

เศษอาหารที่สามารถใส่ลงในถังหมักรักษ์โลกได้ ได้แก่ เศษผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ กระดูก อาหารทะเล เปลือกไข่ และเศษอาหารอื่นๆ ที่ไม่ปนเปื้อนด้วยน้ำมันหรือสารเคมี

ขั้นตอนการหมักเศษอาหารในถังหมักรักษ์โลกมีดังนี้

 1. ใส่เศษอาหารลงในตะกร้าพลาสติกชั้นใน
 2. คลุมเศษอาหารด้วยวัสดุคลุม เช่น ใบไม้แห้ง ฟางข้าว หรือเศษหญ้า
 3. ปิดฝาถังหมักรักษ์โลก

เศษอาหารจะใช้เวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์ในการย่อยสลายจนกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้สามารถนำไปใช้ในการปลูกต้นไม้ได้

ประโยชน์ของถังหมักรักษ์โลก ได้แก่

 • ลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่นำไปฝังกลบหรือเผาทำลาย
 • ช่วยลดกลิ่นเหม็นของขยะอินทรีย์
 • ช่วยลดการปนเปื้อนของขยะอินทรีย์กับขยะอื่นๆ
 • เป็นแหล่งผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ดีสำหรับต้นไม้

ถังหมักรักษ์โลกเป็นทางเลือกที่ดีในการกำจัดขยะอินทรีย์อย่างยั่งยืน

หากคุณต้องการจัดทำถังหมักรักษ์โลก, ควรจะเลือกขนาดและการออกแบบที่เหมาะสมกับความต้องการ และปริมาณเศษอาหารที่มี นอกจากนี้ยังควรหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการหมักที่ถูกต้อง เพื่อให้ปุ๋ยคอมโพสต์ที่ได้มีคุณภาพดีและปลอดภัย.

ติดตามข่าวสารและบทความเกี่ยวกับ The Sustain – ธุรกิจและความยั่งยืน พลังงาน ภาวะโลกร้อน ทรัพยากรธรรมชาติ

thesustain.space

Turnoff
นักเขียนอิสระหลากหลายธุรกิจ เขียนคอนเท้นท์ SEO ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี turnoffweb.com

เมาเซอร์ อิเล็กทรอนิกส์ นำเสนอเทคโนโลยีและแนวทางในการนำเซนเซอร์สิ่งแวดล้อม

Previous article

กรุงศรี จับมือ ไทยฮอนด้า หนุนใช้ EV Bike ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน

Next article

You may also like

More in TOP STORIES