ประเภทของพลังงานในปี 2022

ประเภทของพลังงานในปี 2022

ปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีอัตราการใช้พลังงานเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้ต้องสูญเสียเงินจำนวนมากเพื่อลงทุนจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อการใช้งานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งพลังงานก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน วันนี้เราจึงจะพาทุกคนไปเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานในปี 2022 กันมากขึ้น

พลังงานคืออะไร

พลังงานคือวามสามารถซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งที่อาจให้แรงงานได้ ภาษาอังกฤษเรียกกว่า Energy เป็นกำลังงานที่ใช้ในช่วงเวลาหนึ่ง หรือระยะทางหนึ่ง มีค่าเป็น จูล (Joule) ซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปจากรูปแบบหนึ่งไปสู่รูปแบบอื่นได้

พลังงานในปี 2022 มีอะไรบ้าง

เราสามารถแบ่งประเภทของพลังงานในปี 2022 ออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่

 1. พลังงานจากเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 • เชื้อเพลิงฟอสซิล : ฟอสชิล เกิดจากซากพืชและสัตว์ที่ทับถมกันเป็นชั้น ๆ อยู่ใต้ดินเกิดการย่อยสลาย

ลงภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม โดยจะกลายเป็นเชื้อเพลิงต้องประกอบด้วยธาตุไฮโดรคาร์บอนอย่างถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ

 • พลังงานนิวเคลียร์ : เป็นพลังงานที่เกิดจากปฏิกิริยาแตกตัวของธาตุบางอย่างในระดับอณูหรือปรมาณู

หากนำมาใช้ต้องระวังอย่างสูงสุด

 • หินน้ำมัน : เป็นหินดินดานที่มีอินทรีย์สารธาตุไฮโดรคาร์บอนปนอยู่ เรียกว่า  เคโรเจน  (Kerogen)

เจือปนอยู่ในเนื้อหิน  ปริมาณน้ำมันดิบที่ได้จะแตกต่างกันไปตามคุณภาพของหินน้ำมัน

 1. พลังงานจากธรรมชาติ
 • พลังงานแสงอาทิตย์ : เป็นพลังงานต้นกำเนิดของโลกและเป็นพลังงานสะอาดที่ไม่มีวันหมดไปจากโลก

ปัจจุบันมีการนำเอาโซลาร์เซลล์มาใช้เป็นพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้า

 • พลังงานน้ำ : อาศัยพลังงานของน้ำที่เคลื่อนที่ ซึ่งนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าและเอาไปใช้ในชลประทาน

การสี การทอผ้า โรงเลื่อย

 • พลังงานลม : เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ความกดดันของบรรยากาศและแรงจากการหมุน

ของโลก สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเร็วลมและกำลังลม สามารถผลิตไฟฟ้าได้เช่นเดียวกับพลังงานแสงอาทิตย์ แต่มีข้อจำกัดที่บางพื้นที่ลมมักมาไม่สม่ำเสมอตลอดปี

 • พลังงานความร้อนใต้พิภพ : เป็นพลังงานธรรมชาติที่เกิดจากความร้อนที่ถูกกักเก็บอยู่ภายใต้ผิวโลก
 • พลังงานชีวมวล : เป็นการนำเอาวัสดุอินทรีย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงาน ซึ่งเราสามารถพบได้รอบ ๆ ตัว

เช่น ต้นไม้  หญ้า  และพืชทะเลต่าง ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยใช้การแปรสภาพเป็นพลังงานได้ 3  ประเภท ได้แก่ การแปรสภาพทางชีววิทยา  การแปรสภาพโดยการสกัด  และการแปรสภาพทางเคมีความร้อน

 1. พลังงานตามลักษณะการใช้งาน
 • พลังงานศักย์ : เป็นพลังงานที่สะสมไว้ในสิ่งต่าง ๆ เนื่องจากที่ตั้งของสิ่งนั้นหรือเพราะสิ่งนั้นถูกกระทำ

โดยสิ่งอื่น ๆ เช่น พลังงานในสิ่งของหนักที่ถูกยกขึ้น  พลังงานในลานนาฬิกา

 • พลังงานจลน์ : เป็นพลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของวัตถุ ตัวอย่างเช่น  พลังงานของขบวนรถไฟ

ขณะเคลื่อนที่  พลังงานในลม  พลังงานในคลื่น

 • พลังงานเคมี : เป็นพลังงานที่สะสมไว้ในวัตถุและสามารถจะปล่อยออกมาโดยปฏิกิริยาเคมี เช่น

พลังงานในช็อกโกแลต  พลังงานในกองฟืน

 • พลังงานแม่เหล็ก : เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นในสนามแม่เหล็กหรือ เกิดจากสนามแม่เหล็ก เช่นพลังงานที่

เกิดขึ้นบนเหล็กที่อยู่ในสนามแม่เหล็ก ถูกแรงแม่เหล็กดูดและผลักใหวางตัวอยู่ในสนามแม่เหล็กนั้น

 • พลังงานเสียง : เป็นพลังงานที่เกิดจากการสั่นสะเทือน เราสามารถได้ยินได้ คือเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่

สำคัญโดยมนุษย์ เพราะเราใช้เสียงในการสื่อสาร หรือแม้แต่สัตว์ หรือพืชบางชนิดจะใช้เสียงในการส่งสัญญาณเช่น พลังงานเสียงที่ได้จากพูดคุยกัน พลังงานเสียงที่ได้จากเครื่องดนตรี

จะเห็นได้ว่าพลังงานในโลกนี้มีไม่น้อย แต่สิ่งสำคัญคือการไม่ประมาทในการใช้ เพราะถึงแม้ว่าจะมีแหล่งพลังงานมาก แต่อย่าลืมที่จะใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่ากันด้วยนะคะ

ติดตามข่าวสารและบทความเกี่ยวกับ The Sustain – ธุรกิจและความยั่งยืน พลังงาน ภาวะโลกร้อน ทรัพยากรธรรมชาติ

thesustain.space

Turnoff
นักเขียนอิสระหลากหลายธุรกิจ เขียนคอนเท้นท์ SEO ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี turnoffweb.com

PM 2.5 ภัยเงียบ ที่ส่งผลร้ายมากกว่าที่คุณคิด

Previous article

SMART GRID นวัตกรรมพลังงานเพื่อสังคมในยุค 4.0

Next article

You may also like

More in TOP STORIES