รู้จัก GPSC บริษัทผลิตไฟฟ้าหนุนนวัตกรรมช่วยโลก

รู้จัก GPSC บริษัทผลิตไฟฟ้าหนุนนวัตกรรมช่วยโลก

ในปัจจุบัน เราจะเห็นได้ว่าโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะเรื่องภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้สิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกเดือดร้อน อันเป็นผลมาจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ความต้องการในการใช้ทรัพยากรก็มีเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน อย่างการใช้พลังงาน ที่มนุษย์เราใช้งานกันอย่างหนักหน่วง จนทำให้เกิดความกังวลกันว่าพลังงานที่มีอาจจะหมดไปในอนาคตนี้ก็ได้ ดังนั้นจึงมีกลลุ่มคนที่จะมากอบกู้อนาคตของโลกไว้ให้ได้ ก็คือ GPSC เราจะไปทำความรู้จักกับบริษัทนี้กันค่ะ

GPSC เป็นธุรกิจแบบไหน

GPSC หรือ บริษัท บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในแกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้า และสาธารณูปการในกลุ่ม ปตท. ที่ต้องการสร้างสมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งที่น่าสนใจน่าจะเป็นเรื่องหลังสุด อย่างสิ่งแวดล้อม ที่เรียกว่ามีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco – Friendly Management)

การบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คืออะไร

การบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco – Friendly Management) ตามแนวทางของ GPSC นั้น จะมุ่งเน้นการจัดการเรื่องดังต่อไปนี้

  1. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

GPSC ใช้ตัวก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าเมื่อเทียบกับน้ำมันปิโตรเลียมประเภทอื่น ๆ พร้อมส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทุกรูปแบบและทุกกิจกรรม ซึ่งที่ผ่านมา GPSC มีโครงการต่าง ๆ ออกมาสนับสนุนมากมาย เช่น

  • โครงการผลิตพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้าจากระบบ Cogeneration ซึ่งโครงการนี้ได้รับการรับรองลดปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกถึง 40,013 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือจะเป็น
  • โครงการลดก๊าซเรือนกระจกจากโรงไฟฟ้าน้ำลึก 1 ซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ที่สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศได้ประมาณ 122,145 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี โครงการนี้จึงได้รับการเสนอชื่อเป็นโครงการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) ของ UNFCCC
  1. ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

GPSC ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพในเชิงนิเวศเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมผ่านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ได้แก่

  • การบริหารจัดการน้ำ : จัดการตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำให้มีคุณภาพ พร้อมบริหารการใช้น้ำร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในปริมาณที่พอเหมาะ เพื่อการอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
  • การจัดการคุณภาพอากาศ : มีการปลูกต้นไม้เป็นแนวกันชนบริเวณพื้นที่โดยรอบสถานประกอบการ ซึ่งสามารถปิดกั้นการแพรกระจายของมลภาวะสู่ภายนอก อีกทั้งเลือกใช้ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ
  • การจัดการของเสียและวัสดุเหลือทิ้ง : โดยใช้หลัก 3Rs อย่าง Reduce ลดการใช้, Reuse การใช้ซ้ำ และ Recycle การนำกลับมาใช้ ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง

โดย GPSC ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2557

  1. การปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัยและความหลากหลายทางชีวภาพ

เป็นการป้องกันและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจและโครงการสร้าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง GPSC มีการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทุกโครงการของบริษัท เช่น การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ที่มีการออกแบบทางผ่านปลา เพื่อเชื่อมการเดินทางและการอพยพของปลาบริเวณเหนือน้ำและท้ายน้ำของเขื่อน เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนหรือขัดขวางการขยายพันธุ์ของปลา

เราก็ได้รู้จัก GPSC กันไปแล้วนะคะ ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโลกของเราได้อย่างดีเยี่ยมจริง ๆ เพราะนอกจากจะช่วยโลกแล้ว ก็ช่วยสิ่งมีชีวิตอีกเพียบ ไม่เว้นแม้แต่มนุษย์อย่างพวกเราเองก็ตาม สิ่งสำคัญนอกเหนือจากองค์นี้แล้ว คือการร่วมใจกันคนละไม้คนละมือที่จะช่วยเหลือโลกของเรานั่นเอง

 

ติดตามข่าวสารและบทความเกี่ยวกับ The Sustain – ธุรกิจและความยั่งยืน พลังงาน ภาวะโลกร้อน ทรัพยากรธรรมชาติ

thesustain.space

Turnoff
นักเขียนอิสระหลากหลายธุรกิจ เขียนคอนเท้นท์ SEO ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี turnoffweb.com

นำกลับมาใช้ใหม่อย่างไรให้เวิร์ก

Previous article

Airbus ตั้งศูนย์วิจัยใหม่ในจีน สนับสนุนสร้างนวัตกรรม

Next article

You may also like

More in TOP STORIES