แนวทางการจัดการขยะทั่วไป เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ขึ้นชื่อว่าขยะมักจะตามมาด้วยผลกระทบในเชิงลบซะเป็นส่วนใหญ่ แน่นอนว่าหากกระบวนการกำจัดขยะเป็นไปอย่างไม่ถูกวิธีแล้ว

แนวทางการจัดการขยะทั่วไป เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

ขึ้นชื่อว่าขยะมักจะตามมาด้วยผลกระทบในเชิงลบซะเป็นส่วนใหญ่ แน่นอนว่าหากกระบวนการกำจัดขยะเป็นไปอย่างไม่ถูกวิธีแล้ว ย่อมเกิดผลเสียตามมาอีกมากมาย ซึ่งขยะเองก็มีหลายประเภท หนึ่งในนั้นที่พบได้มากก็คือ “ขยะทั่วไป” มองเผิน ๆ ดูเป็นขยะธรรมดา ๆ ที่พบได้บ่อย แต่หากกำจัดไม่ถูกวิธีก็จะเกิดปัญหาได้เช่นเดียวกับขยะประเภทอื่น ๆ เราจะมาดูแนวทางการจัดการขยะทั่วไปกันค่ะ

ขยะมูลฝอยคืออะไร

ขยะมูลฝอย คือ เศษสิ่งเหลือใช้และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และสัตว์ รวมถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด หรือที่อื่น ๆ ทั้งจากการผลิต การบริโภค การขับถ่าย การดำรงชีวิต และอื่น ๆ

ผลกระทบจากขยะมูลฝอย

ปัญหากลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยสร้างความรำคาญให้แก่ชุมชนพักอาศัย แหล่งน้ำเน่าเสียจากการที่ขยะ
มูลฝอยมีอินทรียสารเน่าเปื่อยปะปนอยู่ เป็นอันตรายต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์ รวมทั้งยังเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคและสัตว์นำโรคต่าง ๆ เช่น หนู แมลงวัน ดังนั้น การก าจัดมูลฝอยที่ไม่ถูกวิธีจะสร้างความเดือดร้อนและเกิดผลกระทบในวงกว้าง

การจัดการขยะ โดยอาศัยหลัก 5R

หากพูดถึงการจัดการขยะทั่วไปและขยะประเภทอื่น ๆ แบบเป็นหลักการ เรามักจะนึกถึงหลัก 5R ซึ่งแต่ละวิธีก็มีความสำคัญแตกต่างกันออก โดย 5R นั้น ได้แก่

  • Reduce การลดปริมาณขยะ โดยลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์สิ้นเปลือง
  • Reuse การนำมาใช้ซ้ำ เช่น ขวดแก้ว กล่องกระดาษ กระดาษพิมพ์หน้าหลัง เป็นต้น
  • Repair การซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานต่อได้
  • Reject การหลีกเลี่ยงใช้สิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ
  • Recycle การแปรสภาพและหมุนเวียนนำกลับมาใช้ได้ใหม่ โดยนำไปผ่านกระบวนการผลิตใหม่อีกครั้ง

ขยะทั่วไปเป็นอย่างไร

ขยะทั่วไป หรือ มูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสำหรับการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนมถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอยล์เปื้อนอาหาร ซองหรือถุงพลาสติกสำหรับบรรจุ เครื่องอุปโภคด้วยวิธีรีดความร้อน เป็นต้น ซึ่งหากมีการแยกขยะ

เส้นทางของขยะทั่วไป

ต้นทาง

จะเริ่มต้นจากการแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดการเกิดขยะให้มากที่สุด โดยขยะทั่วไปจะถูกคัดแยกให้ทิ้งในถังขยะสีน้ำเงิน

กลางทาง

เมื่อแยกขยะเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจะมีระบบการขนส่งมูลฝอยไปยังแหล่งกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

ปลายทาง

เมื่อไปถึงยังสถานที่สำหรับกำจัดขยะแล้ว จำดำเนินการด้วยระบบการกำจัดมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

หลักการจัดการขยะทั่วไป

หลายคนอาจจะสงสัยว่าขยะทั่วไปมีวิธีการจัดการเหมือนขยะประเภทอื่น ๆ ไหม ตอบเลยว่า คล้าย ๆ กันค่ะ เพียงแต่ขั้นตอนหรือกระบวนการจัดการอาจจะน้อยกว่า เมื่อเทียบกับขยะประเภทอื่น ซึ่งเราสามารถจัดการได้ โดยพยายามเก็บขยะทั่วไปเหล่านั้นให้ได้ทุกวัน จากนั้นนำไปไว้ยังที่พักขยะ ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการฝังกลบที่สถานที่กำจัดมูลฝอย

ภาชนะสำหรับรองรับขยะทั่วไป

อย่างที่ได้เกริ่นตอนต้นว่า ขยะทั่วไปจะต้องทิ้งในถังขยะสีน้ำเงิน รวมถึงถุงขยะที่ใช้ก็ควรใช้สีน้ำเงินด้วยเช่นกัน เพื่อรวบรวมขยะทั่วไปที่ย่อยสลายไม่ได้ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าการรีไซเคิล และยังเพื่อสะดวก ไม่ตกหล่นหรือแพร่กระจายอีกด้วย

สิ่งสำคัญของการจัดการขยะ ไม่ว่าขยะนั้นจะเป็นขยะทั่วไปหรือขยะประเภทอื่น ๆ ก็ควรจัดการอย่างถูกวิธี เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค และสร้างความรำคาญใจให้กับผู้อยู่อาศัยคนอื่น ๆ ที่สำคัญการแยกขยะจะช่วยลดกระบวนการความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนได้อีกด้วยค่ะ

ติดตามข่าวสารและบทความเกี่ยวกับ The Sustain – ธุรกิจและความยั่งยืน พลังงาน ภาวะโลกร้อน ทรัพยากรธรรมชาติ

thesustain.space

Turnoff
นักเขียนอิสระหลากหลายธุรกิจ เขียนคอนเท้นท์ SEO ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี turnoffweb.com

สร้างบ้าน ตามแนวคิด ลดโลกร้อน นั้นดียังไง

Previous article

H&M ร่วมมือ Fotografiska สร้างแฟชั่นอย่างยั่งยืน

Next article

You may also like

More in TOP STORIES