iphone 15 กับความยั่งยืน

iPhone ใหม่ ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากขึ้น โดย Apple ได้ประกาศใช้วัสดุรีไซเคิลและวัสดุที่ยั่งยืนในการผลิต iPhone 15 และ iPhone 15 Plus ดังนี้

 • ใช้แร่โลหะหายากที่ผ่านการรีไซเคิลในแม่เหล็กทั้งหมด รวมถึงดีบุกรีไซเคิล 100% ในโลหะบัดกรีของแผงวงจรพิมพ์หลายชิ้น
 • ใช้เยื่อไม้เป็นหลักในบรรจุภัณฑ์ 99% ของบรรจุภัณฑ์ของ iPhone 15 ใช้เยื่อไม้เป็นหลัก ซึ่งเป็นผลมาจากการที่เราพยายามเลิกใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์
 • เลิกใช้หนังในผลิตภัณฑ์ Apple ทั้งหมด รวมถึงสายนาฬิกา โดยได้พัฒนาผ้า FineWoven ซึ่งเป็นสิ่งทอใหม่ที่มีความหรูหราและทำจากวัสดุรีไซเคิลจากผลิตภัณฑ์ใช้แล้วถึง 68% ขึ้นมาทดแทน

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนี้

 • ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แร่โลหะหายาก ไม้ และหนัง
 • ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากการผลิตวัสดุรีไซเคิลและวัสดุที่ยั่งยืนใช้พลังงานน้อยกว่าการผลิตวัสดุแบบดั้งเดิม
 • ส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โดย Apple ตั้งเป้าว่าจะนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ให้ได้ 100% ภายในปี 2030

Apple มุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยยังคงพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ตัวอย่างของนวัตกรรมด้านความยั่งยืนใน iPhone 15 และ iPhone 15 Plus เพิ่มเติม ได้แก่

 • ใช้พลังงานน้อยลง iPhone 15 และ iPhone 15 Plus ใช้พลังงานน้อยลงกว่ารุ่นก่อนๆ ช่วยให้ประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • ใช้การขนส่งที่ยั่งยืน Apple ทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์เพื่อขนส่งสินค้าด้วยวิธีการที่ยั่งยืน เช่น การขนส่งทางเรือแทนการขนส่งทางอากาศ
 • ส่งเสริมการซ่อมแซม Apple ให้บริการซ่อมแซม iPhone ที่ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้น
 • วัสดุ: Apple ได้เริ่มนำวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้ามาใช้มากขึ้นใน iPhone ของพวกเขา ตัวอย่างเช่น โลหะที่ได้รับการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycled Aluminum) เพื่อใช้เป็นกรอบ iPhone
 • แบตเตอรี่: Apple ได้พัฒนาแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น นานกว่า และสามารถนำมาใช้ใหม่ได้
 • การนำกลับมาใช้ใหม่: Apple มีโปรแกรมที่ช่วยเก็บ iPhone เก่าจากผู้ใช้เพื่อนำกลับมาซ่อมแซมและนำไปใช้ใหม่ หรือแยกวัสดุเพื่อนำไปใช้ในการผลิต
 • การลดค่าเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม: Apple ได้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต และในขณะเดียวกันได้ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
 • การบรรจุภัณฑ์: การลดขนาดการบรรจุภัณฑ์ และการใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือย่อยสลายได้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ Apple ได้สนใจ

ความยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ Apple และบริษัทจะยังคงลงทุนในนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

ติดตามข่าวสารและบทความเกี่ยวกับ The Sustain – ธุรกิจและความยั่งยืน พลังงาน ภาวะโลกร้อน ทรัพยากรธรรมชาติ

thesustain.space

Turnoff
นักเขียนอิสระหลากหลายธุรกิจ เขียนคอนเท้นท์ SEO ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี turnoffweb.com

วีแกน อาหารเพื่อสิ่งแวดล้อม

Previous article

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างนอร์เวย์ให้กลายเป็นผู้นำด้านการประมงและความยั่งยืนของโลก

Next article

You may also like

More in TOP STORIES