Climate Action 2023
Climate Action 2023 เป็นความคิดริเริ่มระดับโลกที่มีเป้าหมายเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ยั่งยืน คาร์บอนต่ำ และจัดการกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีหลายวิธีที่บุคคลและองค์กรสามารถมีส่วนร่วมและมีส่วนร่วมในความพยายามนี้:
ลดการใช้พลังงาน: หนึ่งในตัวการที่ใหญ่ที่สุดในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคือพลังงานที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน คุณสามารถช่วยได้โดยใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ปิดไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อไม่ได้ใช้งาน และลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล
สนับสนุนพลังงานหมุนเวียน: พิจารณาลงทุนในแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลม คุณยังสามารถสนับสนุนองค์กรที่กำลังทำงานเพื่อเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน
ปลูกต้นไม้และลดการตัดไม้ทำลายป่า: ต้นไม้ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศ ดังนั้นการปลูกต้นไม้และลดการตัดไม้ทำลายป่าสามารถช่วยต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้
สนับสนุนนโยบายที่เป็นมิตรต่อสภาพอากาศ: ลงคะแนนให้นักการเมืองและสนับสนุนนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ให้ความรู้แก่ผู้อื่น: แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความสำคัญของการดำเนินการกับเพื่อนและครอบครัวของคุณ ยิ่งมีคนเข้าใจประเด็นมากเท่าใด ก็ยิ่งมีแรงกดดันให้ผู้กำหนดนโยบายต้องดำเนินการมากขึ้นเท่านั้น
เลือกวิถีชีวิตที่ยั่งยืน: พิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการตัดสินใจซื้อของคุณ เลือกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุที่ยั่งยืนและผลิตด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
องค์กรสนับสนุนที่ทำงานเกี่ยวกับการดำเนินการด้านสภาพอากาศ: มีหลายองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับการดำเนินการด้านสภาพอากาศและความยั่งยืนในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ พิจารณาสนับสนุนองค์กรเหล่านี้ทางการเงินหรือด้วยเวลาและความเชี่ยวชาญของคุณ
ทำไมเราต้องจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาระดับโลกที่เราทุกคนเผชิญ เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งก่อให้เกิดมลพิษและก๊าซที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางเลือกด้านพลังงานสีเขียว เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีความหวังในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากไม่ก่อให้เกิดการปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายเหล่านี้
อะไรคือแนวทางแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มีวิธีแก้ไขปัญหามากมายในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ทั้งหมดนั้นต้องการการดำเนินการบางอย่างจากทุกคนบนโลก ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการให้ผู้คนเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม การเปลี่ยนอารยธรรมทั้งหมดหรือแม้แต่ทั้งประเทศไม่ใช่เรื่องง่าย แต่สามารถทำได้หากเราร่วมมือกัน
วิธีจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทศวรรษที่ 2030
เพื่อให้บรรลุการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสำคัญภายในปี 2573 เราต้องการให้ทุกคนบนโลกดำเนินการ เราจำเป็นต้องติดตั้งแหล่งพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น ลดการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันและก๊าซของเรา ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลง (สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) และเพิ่มการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน เช่น น้ำและสุขอนามัย เพื่อให้ผู้คนสามารถเติบโตได้โดยไม่ต้องกลัวเรื่องสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ.
อนาคตของ Climate Action คืออะไร
เป้าหมายของการดำเนินการด้านสภาพอากาศคือการลดอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกลง 2 องศาเซลเซียสภายในปี 2573 ขั้นตอนในการบรรลุเป้าหมายนี้รวมถึงการลดการปล่อยมลพิษจากภาคส่วนพลังงาน การเปลี่ยนไปสู่พลังงานหมุนเวียน และการปรับปรุงการจัดการน้ำ
ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศคืออะไร
เพื่อลดการปล่อยมลพิษจากภาคพลังงาน จำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งสามารถทำได้ผ่านการลงทุนในแหล่งพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม รวมถึงการพัฒนาวิธีการขนส่งแบบใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันหรือก๊าซ
อะไรคือผลที่ตามมาของการไม่จัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หากเราไม่จัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะเกิดผลที่ตามมาอย่างมากต่อมนุษย์และโลกใบนี้ ผลที่ตามมาเหล่านี้อาจรวมถึงภัยแล้งที่เพิ่มขึ้น น้ำท่วม การขาดแคลนอาหารและรูปแบบสภาพอากาศที่เป็นอันตรายอื่นๆ
วิธีบรรลุอนาคตของ Climate Action
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและเร่งด่วน เพื่อให้บรรลุผลการดำเนินการด้านสภาพอากาศในอนาคต เราจำเป็นต้องเข้าใจว่าเป้าหมายใดที่เราควรดำเนินการและเราจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างไร เป้าหมายการดำเนินการด้านสภาพอากาศในปี 2573 คือการป้องกันภัยพิบัติโลกร้อนที่ 2 องศาเซลเซียส
ซึ่งหมายความว่าเราจำเป็นต้องดำเนินการอย่างมากเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเศรษฐกิจของเราลงอย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2573 ซึ่งเป็นไปได้ด้วยประสิทธิภาพการใช้พลังงานและแหล่งพลังงานหมุนเวียน ตลอดจนลดมลพิษทางอากาศจากรถยนต์และรถบรรทุก
การวางแผนปฏิบัติการสำหรับอนาคตของการดำเนินการด้านสภาพอากาศเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจเป้าหมายของการดำเนินการด้านสภาพอากาศ เราต้องรู้ว่าต้องทำอย่างไรเพื่อป้องกันโลกร้อนขึ้น 2 องศาเซลเซียส แล้วมาดูกันว่าเราจะทำได้อย่างไร มีหลายวิธีในการบรรลุเป้าหมายนี้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องพัฒนาแผนการที่เหมาะกับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อบรรลุการดำเนินการด้านสภาพอากาศในอนาคต ถ้าไม่เช่นนั้น สิ่งต่างๆ อาจยุ่งเหยิงอย่างรวดเร็ว!
การวางแผนปฏิบัติการ.
เมื่อเรามีความคิดที่ชัดเจนว่าต้องทำอะไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายปี 2030 ก็ถึงเวลาวางแผนปฏิบัติการ ซึ่งรวมถึงการคิดแผนจริงในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเศรษฐกิจของเราลง 50 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2573 ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี (ดูด้านล่าง)
วิธีหนึ่งที่คุณอาจลองใช้คือการใช้ Emissions Trading Scheme (ETS) ซึ่งจะช่วยให้เราติดตามปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่แต่ละภาคส่วนปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ อีกวิธีคือการใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลม สุดท้ายนี้ คุณอาจต้องการพิจารณาดำเนินการบางอย่างเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษจากรถยนต์และรถบรรทุก หากคุณคิดว่าประเทศของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่นั่นได้เช่นกัน – ดูหัวข้อย่อย 3.4 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อนี้!
3) การพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจก
4) ดำเนินการตามแผนเหล่านี้
5) การติดตามและประเมินผล
บทสรุป
การดำเนินการด้านสภาพอากาศมีความสำคัญด้วยเหตุผลสองประการ: เพื่อปกป้องโลกของเราและรับรองสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ เพื่อให้บรรลุผลการดำเนินการด้านสภาพอากาศในอนาคต เราจำเป็นต้องเข้าใจเป้าหมายของการดำเนินการด้านสภาพอากาศและดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เราจำเป็นต้องดำเนินการในหลายๆ ด้าน รวมถึงการซื้อขายการปล่อยมลพิษ พลังงานหมุนเวียน และการรณรงค์ให้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อทำเช่นนี้ เราสามารถช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและช่วยรักษาโลกให้แข็งแรงสำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคต

ติดตามข่าวสารและบทความเกี่ยวกับ The Sustain – ธุรกิจและความยั่งยืน พลังงาน ภาวะโลกร้อน ทรัพยากรธรรมชาติ

thesustain.space

Turnoff
นักเขียนอิสระหลากหลายธุรกิจ เขียนคอนเท้นท์ SEO ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี turnoffweb.com

ตั้งแล้ว ‘กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม’ สู้ปัญหาโลกร้อน

Previous article

ทำความรู้จัก Care The Bear ลดโลกร้อน

Next article

You may also like

More in Bitesize