CPF ต่อยอดฟาร์มรักษ์โลก หนุนใช้พลังงานทดแทน “ไบโอแก๊ส-โซลาร์ฟาร์ม”
BitesizeLife

CPF ต่อยอดฟาร์มรักษ์โลก หนุนใช้พลังงานทดแทน “ไบโอแก๊ส-โซลาร์ฟาร์ม”

0

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ต่อยอดความสำเร็จมาตรฐาน “Greenfarm” ฟาร์มสุกรรักษ์โลกเป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ดันฟาร์มสุกรทุกแห่งใช้ระบบไบโอแก๊ส (Biogas) ผลิตก๊าซชีวภาพสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน เสริมพลังด้วยระบบโซล่าเซล เพื่อการใช้พลังงานธรรมชาติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สมพร เจิมพงศ์ รอง​กรรมการผู้จัดการบริหาร ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับระบบการบริหารฟาร์มที่เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานฟาร์มสีเขียว หรือกรีนฟาร์ม (CPF Greenfarm) มาตั้งแต่ปี 2552  ซึ่งปัจจุบันฟาร์มของบริษัททั้ง 98 แห่ง ได้ดำเนินการภายใต้มาตรฐานฯเดียวกันทั้งหมด และให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ซีพีเอฟต่อยอดความสำเร็จจากระบบ Biogas หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของกรีนฟาร์ม ที่นอกจากจะสามารถผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับนำมาเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าใช้ในฟาร์ม ช่วยลดต้นทุนด้านไฟฟ้าได้ถึง 50-80% ของค่าไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ในฟาร์มแล้ว ยังช่วยลดกลิ่น และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศได้ประมาณ 370,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี เป็นผลดีทั้งในแง่การประหยัดพลังงาน และลดภาวะโลกร้อน

ขณะเดียวกันบริษัทยังผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ เพื่อนำมาใช้ในส่วนต่างๆของฟาร์ม อาทิ ไฟสปอร์ตไลท์ และไฟส่องสว่าง ซี่งพบว่าประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจัดทำโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในรูปแบบ “โซลาร์ฟาร์ม” นำร่องในพื้นที่ฟาร์มสุกร 4 แห่ง ได้แก่ ฟาร์มสุกรกาญจนบุรี ฟาร์มสุกรศรีเทพ ฟาร์มสุกรเพชรบูรณ์ ขนาดกำลังผลิต 250 กิโลวัตต์ และฟาร์มสุกรวิเชียรบุรี ขนาดกำลังผลิต 200 กิโลวัตต์ และอยู่ระหว่างก่อสร้างเฟส 2 อีก 6 ฟาร์ม รวมกำลังไฟฟ้า 1.3 เมกะวัตต์  โดยแผนขยายไปยังฟาร์มอื่นๆอีกในอนาคต

“การผลิตไฟฟ้าจากระบบ Biogas และโครงการโซลาร์ฟาร์ม จะกลายเป็นสองขุมพลังใหญ่เพื่อป้อนพลังงานไฟฟ้าให้กับฟาร์มสุกร โดยคาดว่าจะสามารถทดแทนการใช้พลังงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ 100%  ทำให้ฟาร์มสุกรสามารถผลิตไฟฟ้าที่เป็นพลังงานสะอาดใช้เองได้ทั้งหมด นอกจากจะช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าสำหรับฟาร์มแล้ว ยังเป็นการสร้างแหล่งพลังงานใหม่ที่ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงจากธรรมชาติ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่ง” สมพรกล่าว

นอกจากนี้ ฟาร์มสุกรของซีพีเอฟ ยังมีการบริหารจัดการการใช้น้ำ ตามแนวทางการใช้ซ้ำ (Reuse) โดยนำน้ำที่ออกจากระบบ Biogas และผ่านการบำบัดจนเป็นน้ำที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด นำกลับมาใช้ ลดการใช้น้ำดิบจากแหล่งธรรมชาติ  รวมไปถึงการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว หรือ “น้ำปุ๋ย” กลับไปใช้ประโยชน์ ทั้งรดต้นไม้ สนามหญ้า และแปลงผักปลอดสารที่ปลูกภายในฟาร์ม ขณะเดียวกัน ยังนำน้ำมาผ่านการฆ่าเชื้ออีกครั้ง เพื่อใช้ในการล้างโรงเรือน พร้อมทั้งแบ่งปันน้ำปุ๋ยให้แก่เกษตรกรในบริเวณใกล้เคียง ต่อเนื่องมานานกว่า 20 ปี

ส่วนประกอบของสารเคมีในครีมกันแดด เป็นอันตรายต่อปะการังกว่าที่คิด

Previous article

ปลาจากพืช เขย่าอุตสาหกรรมอาหารทะเล มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์

Next article

You may also like

More in Bitesize