“เล่น” อย่าง “ยั่งยืน” เสริมพัฒนาการ ไม่สร้างขยะ

แปลนทอยส์ “ของเล่น” เด็กจากไม้ยางพารา ที่ไม่เพียงแค่กระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ใช้สารเคมีเท่านั้น แปลนทอยส์ ยังมีโมเดลธุรกิจที่ส่งเสริมให้เกิดการใช้ซ้ำ เพื่อให้ตลอดอายุการใช้งานของของเล่นหนึ่งชิ้นคุ้มค่าที่สุด

ของเล่นเด็ก เป็นสินค้าที่มีช่วงอายุการใช้งานสั้นเนื่องจากพัฒนาการของเด็กที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้หลายครั้ง ของเล่นดีๆ ถูกทิ้งอย่างสูญเปล่า หรือไม่ก็ลงไปอยู่ในบ่อฝังกลบ “การเล่นที่ยั่งยืน” จึงเป็นแนวคิดที่ช่วยให้ตั้งแต่กระบวนการผลิต ไปจนถึงมือผู้บริโภคของของเล่นชิ้นหนึ่ง มีการใช้งานอย่างคุ้มค่าที่สุด

ขณะเดียวกัน ของเล่น ชิ้นหนึ่งซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง ทำให้หลายคนไม่สามารถเข้าถึงได้ โมเดลการให้ยืมของเล่นจึงเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดการใช้ซ้ำ โดย บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกของเล่นเด็กจาก ไม้ยางพารา ภายใต้แบรนด์ “PlanToys” ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจาก 7 สถาปนิกที่อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมรวมตัวก่อตั้งบริษัทสถาปนิกรับออกแบบอาคาร เมื่อ 40 ปีก่อน ขยับสู่การสร้างโรงเรียนอนุบาลในเครือรักลูก โดยนำวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กผ่านการเล่น พัฒนาต่อยอดเป็น โรงเรียนรุ่งอรุณ ในปัจจุบัน

“โกสินทร์ วิระพรสวรรค์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด เล่าว่าผู้ก่อตั้งทุกคนเป็นนักออกแบบ จุดเริ่มต้นของเล่นแปลนทอยส์ คือ การออกแบบของเล่นที่ใช้ในโรงเรียน ไม่ใช่แค่เสริมทักษะให้เด็กๆ เท่านั้น แต่ของเล่นยังผลิตจากไม้ยางพาราใน จ.ตรัง ที่หมดอายุในการให้น้ำยางแล้ว เพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดมลพิษจากการเผาไม้ ใช้วัสดุที่ได้การรับรองว่าปลอดสารฟอร์มัลดีไฮด์ เช่น ไม้และกาว เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กสัมผัสกับสารเคมีที่เป็นอันตราย

“ปณิธานตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท คือ การทำธุรกิจต้องไม่เบียดเบียนสังคม สิ่งแวดล้อม ปลอดภัยกับพนักงานและผู้บริโภค ในอดีตเราเริ่มจาก “Play in Harmony with Nature” ของเล่นที่เข้าได้กับสิ่งแวดล้อม ยุคถัดมา เริ่มใช้คำว่า Green Toy, Green Company ของเล่นสีเขียว จากบริษัทสีเขียว และเมื่อ 15 ปีที่ผ่านมา มีการค้นหาตัวตนของแปลนทอยส์ใหม่จนเริ่มรู้จักคำว่า Sustainability”

สร้าง “การเล่นที่ยั่งยืน”

แปลนทอยส์ มุ่งขับเคลื่อน “ความยั่งยืน” 3 มิติ ได้แก่ ผู้คน (People) โลก (Planet) และผลกำไร (Profit) สู่แนวคิด “การเล่นที่ยั่งยืน” ผ่านนโยบายของบริษัทฯ คือ

“Sustainable Play” 

การทำธุรกิจที่ยั่งยืน ทั้งเรื่องออกแบบ การผลิต รวมทั้งในเรื่องของคาร์บอนฟรุตพรินต์  ซึ่งขั้นตอนการผลิตในโรงงานปล่อยคาร์บอน 1,800 ตันต่อปี กระบวนการที่ของเล่นไปอยู่ในตลาด อยู่ในบ่อฝังกลบปล่อยคาร์บอนกว่า 5,000 – 6,000 ตันต่อปี

“แม้กระบวนการผลิตจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่หลังจากนั้นกลับปล่อยคาร์บอนจำนวนมาก อีกทั้ง พบปัญหาว่า สินค้าบางตัวมีอายุการใช้งานเพียง 3-4 เดือน สุดท้ายบางครอบครัวขายต่อ แต่ส่วนใหญ่ถูกทิ้ง ดังนั้น การเล่นที่ยั่งยืน จึงไม่ใช้แค่การผลิตอีกต่อไป แต่ต้องโฟกัสเรื่องกระบวนการเล่นด้วย”

  • เกิดธุรกิจให้เช่าของเล่น “Toy Library” ที่สาทร และ จ.ตรัง คิดค่าเช่า 10% ของราคาสินค้า”
  • นอกจากนี้ ยังสร้างพื้นที่การเล่น “Forest of Play” ที่สาทร สนามของเล่นที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล เด็กๆ สามารถเข้ามาเล่นได้ โดยจ่ายแค่ค่าเข้าต่อครั้ง ของเล่นทุกชิ้นผลิตจากของรีไซเคิล
  • รวมถึง “Play Group” ร่วมกับ มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ จัดแคมป์เด็กๆ ที่ยังไม่เข้าโรงเรียน ได้ศึกษาธรรมชาติใน จ.ตรัง จัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านการเล่น เพราะเชื่อว่า การเล่น จะทำให้พัฒนาการต่างๆ ของเด็กดีขึ้น
  • และ “Toy Clinic” บริการรับซ่อมของเล่นที่เสียหายอีกด้วย

“Sustainable Way” 

วิธีการทำธุรกิจอย่างไรให้ยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกวัสดุไม้ยางพารา 100% ไม่ใช้สารเคมีในการอัดเนื้อไม้ ใช้สีออร์แกนิก ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัย รวมถึงกาวที่มีคุณภาพสูง ติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่โรงงาน

และกำหนดนโยบาย 80% ของทรัพยากรทั้งหมดต้องมาจากภายใน 30 กิโลเมตรรอบโรงงาน เพื่อลดการขนย้าย ลดการปล่อยคาร์บอน รวมถึงการดูแลพนักงาน 650 คน จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ สร้างสภาวะการออมเพื่อแก้ปัญหาการเงิน เปิดสหกรณ์ร้านค้า และเริ่มใช้ยางพาราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตของเล่นด้วย

“Sustainable World”

นำมาสู่การทำให้โลกยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นปลูกป่ามากกว่า 20-30 ปี และสิ่งที่สร้างผลกระทบเชิงบวกได้มากที่สุด คือเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมาพบว่ายังมีเด็กอีกกลุ่มคือเด็กด้อยโอกาส พิการ แปลนทอยส์ จึงชวนคุณแม่ที่มีลูกเป็นเด็กพิการ ในกทม. 200 คนมาทำเวิร์กช้อปออกแบบของเล่น เนื่องจากคุณแม่กลุ่มนี้รู้ดีว่าลูกๆ ต้องการอะไร และคัด 3 ผลงานที่ดีที่สุด คือ ของเล่นสำหรับเด็กออทิสติกส์ เด็กพิการทางสายตา พิการทางสมอง ผลิตเป็นของเล่นแจกทั่วโลก

ของเล่นรักษ์โลกเพื่อผู้สูงวัย

ล่าสุด ผลิตของเล่นผู้สูงวัย ขณะนี้มีสินค้า 5-6 ชนิด ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา วางขายแพกเกจพิเศษในช่วงวันแม่ อาทิ ชุดออกกำลังกายสมองที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้สูงอายุและคนในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน

แปลนทอยส์ให้ความสำคัญกับการเล่นมากว่า 40 ปี และเชื่อว่าการเล่นไม่เพียงแค่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับเด็กแต่ยังช่วยชะลอการเสื่อมถอยของสมรรถภาพทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในผู้สูงอายุได้เช่นกัน

โกสินทร์ กล่าวต่อว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าสู่ ความเป็นกลางทางคาร์บอน ในส่วนของโรงงานที่ปล่อย 1,800 ตันต่อปีภายใน 3 ปีข้างหน้า ด้วยการติด โซลาร์เซลล์ รวบรวมสวนยางของบริษัทฯ และรอบข้างที่สนใจราว 2,000 ไร่ เพื่อรับรองเรื่องของการชดเชยคาร์บอน (Carbon Offset) โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ

“แม้เราไม่สามารถเปลี่ยนโลกได้ แต่สิ่งที่ทำได้ คือ เปลี่ยนกระบวนการภายใน เปลี่ยนความคิดเด็ก เปลี่ยนความคิดครอบครัวเริ่มจากสังคมเล็กๆ ความท้าทาย คือ การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้กับผู้บริโภคว่าโลกร้อนมันมีอยู่จริง หากเราไม่เปลี่ยนแปลงอนาคตเราจะอยู่ไม่ได้” โกสินทร์ กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามข่าวสารและบทความเกี่ยวกับ The Sustain – ธุรกิจและความยั่งยืน พลังงาน ภาวะโลกร้อน ทรัพยากรธรรมชาติ

thesustain.space

Turnoff
นักเขียนอิสระหลากหลายธุรกิจ เขียนคอนเท้นท์ SEO ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี turnoffweb.com

City in a Garden สิงคโปร์เมืองเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวมากถึง 66 ตารางเมตรต่อคน

Previous article

อลังการ “Floriade Almere มหกรรมพืชสวนโลก “ เนเธอร์แลนด์

Next article

You may also like

More in Innovation