Net Zero Trend 2023

“Net Zero” หรือ “การปล่อยของคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” คือ เป้าหมายทางการเมืองและ/หรือธุรกิจในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงไปเป็นศูนย์ในระยะเวลาที่กำหนด นั่นคือ การปล่อยของคาร์บอนจะถูกดูดซับหรือลดลงโดยการปลูกป่า หรือเทคโนโลยีดูดกักคาร์บอน ด้วยวิธีนี้ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทางปฏิบัติจะถูกลดลงจนเท่ากับปริมาณที่ถูกดูดกักหรือลดลง ทำให้การปล่อยของคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

สิ่งสำคัญคือ เป้าหมาย “Net Zero” มักจะมีการเกณฑ์ที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างไร อาจมาจากการใช้พลังงานทดแทน การปรับปรุงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิต หรือการดูดกักคาร์บอนโดยเทคโนโลยี ความหมายของ “Net Zero” จึงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละคอนเท็กซ์

แต่อย่างไรก็ตาม ทั่วโลกมีการสนับสนุนแนวคิดนี้อย่างมาก เพราะการลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์จะช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Net Zero Trend 2023

แนวโน้ม “Net Zero” หรือ “การปล่อยของคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” ได้รับความสนใจอย่างมากในเวลาหลังๆ นี้ โดยมีความสำคัญสูงสุดในทุกๆ ภาค ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาล, ภาคธุรกิจ, หรือสังคมมวลชน ดังนี้:

  1. รัฐบาล: หลายประเทศทั่วโลกได้สานศักดิ์สิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบายการปกครองของพวกเขา อาทิ เช่น สหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรป ได้มีการตั้งเป้าหมายให้สามารถบรรลุค่า Net Zero ภายในปี 2050
  2. ภาคธุรกิจ: บริษัทต่างๆ กำลังตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสภาพแวดล้อม และจึงตั้งเป้าหมายค่า Net Zero ในการดำเนินธุรกิจของตนเอง เพื่อแสดงภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างความไว้วางใจกับผู้บริโภค
  3. สังคมมวลชน: ผู้บริโภคทั่วโลกกำลังหันมาสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องกับแนวคิด Net Zero ทำให้ธุรกิจต่างๆ ต้องปรับให้ตรงกับความต้องการนี้

การที่สถาบันทั้งสามภาคนี้ร่วมมือกันเพื่อการลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ จึงสร้างเป็นแนวโน้มที่เข้มแข็งและยั่งยืน ด้วยการทำงานร่วมกันและสนับสนุนกัน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์จึงมีแนวโน้มที่จะทำได้เร็วขึ้นและสามารถรับมือกับความท้าทายที่ยากยิ่งขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้.

การประหยัดพลังงานไม่เพียงแค่ช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ยังมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย.

ติดตามข่าวสารและบทความเกี่ยวกับ The Sustainธุรกิจและความยั่งยืน พลังงาน ภาวะโลกร้อน ทรัพยากรธรรมชาติ

thesustain.space

Turnoff
นักเขียนอิสระหลากหลายธุรกิจ เขียนคอนเท้นท์ SEO ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี turnoffweb.com

พลังงานทดแทนอะไร ที่มีต้นทุนถูกที่สุด

Previous article

รักษ์โลกแม้สิ้นใจ ฝังใน “โลงศพใยเห็ด“

Next article

You may also like

More in Innovation