ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการ

รู้จักกับ ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการ กบข. Leader in ESG Investing

เชื่อว่าหลายคนต้องเคยได้ยินชื่อเสียงของเธอผู้นี้ ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการ กบข. หรือชื่อตำแหน่งเต็มว่า เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เข้ามารับตำแหน่งตั้งแต่เดือนสิงหาคม เลขาธิการ กบ ข คนใหม่ ปี 2563 ทำให้ ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ กลายเป็นที่รู้จักและจับตามองของทุกคน เพราะเข้ามารับตำแหน่งในช่วงที่มีวิกฤตรอบด้าน เศรษฐกิจทั้งโลกกำลังทดถอยหยุดชะงัก หากให้พูกกันตรงๆ มองไปทางไหนก็เจอแต่ปัญหาและเต็มไปด้วยความคาดหวังมากมาย นี่คงเป็นโจทย์ที่ท้าทายยิ่ง และภารกิจที่ต้องพิชิต แต่เมื่อเวลาผ่านไป…. ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่า ดร. ศรีกัญญา เธอผู้นี้ละคือ ผู้บริหาร กบ ข ของจริง!

ประวัติ ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการ กบข.

ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ สามี ที่เคยสมรสด้วยคือ นายประแสง มงคลศิริ อดีตส.ส.พรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทย โดยมีบุตรกับนายประแสง 2 คน คือ นายคณวัชร์ มงคลศิริ บุตรชาย และน.ส.ณัฐธิดา มงคลศิริ บุตรสาว นอกจากนี้ ดร. ศรีกัญญา ยังเป็นผู้เขียนหนังสือชื่อ ‘Brand Management’ ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับการโฆษณาและการสื่อสาร เคยเขียนหนังสือชื่อ ‘Dominomic วิกฤตทุนกระทบโลก’ ร่วมกับนายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ ประวัติด้านการศึกษา เริ่มต้นจบจากปริญญาตรี อักษรศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเดินทางไปเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ มหาวิทยาลัยโตเกียว The University of Tokyo หลังจากนั้นได้ไปศึกษาต่อปริญญาโทด้าน Mass Communication มหาวิทยาลัยเลสเตอร์ Leicester University ที่อังกฤษ และยังกลับมาศึกษาต่อทางด้าน บริหารธุรกิจ ปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริหารธุรกิจสถาบันการศึกษานานาชาติ ปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง อีกด้วย

โดยเคยมีบทสัมภาษณ์หนึ่งได้ถามกับ ดร. ศรีกัญญา ว่าทำไมถึงเรียนหลายภาษาเพราะอะไร “สาเหตุที่เรียนหลายภาษาทั้งภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน ญี่ปุ่น เพราะชอบอ่านหนังสือและแต่ละภาษาก็มีความสวยงามน่าสนใจ ซึ่งการเรียนภาษาทำให้เกิดผลสืบเนื่องกลายเป็นเครื่องมือให้สามารถศึกษาอย่างอื่นเพิ่มเติม และทักษะภาษายังเป็นอาวุธช่วยให้อ่านหนังสือได้หลากหลาย ทำให้ได้เปรียบในการเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องต่างๆ ได้ง่ายขึ้น” เรียกได้ว่าเป็นคนที่ใฝ่รู้และชอบการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อนำมาพัฒนาตนเอง

ประวัติด้านการทำงาน ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขา กบข

ช่วงที่ทำงาน ดร. ศรีกัญญา ยังได้สั่งสมความรู้ทางด้านการเงิน การลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ การจดทะเบียนบริษัท การควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ และการลงทุนจากการเป็นผู้นำบริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย โดยได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบบริษัทตั้งแต่ก่อนและหลังจดทะเบียนในตลาดทุน ซึ่งต้องมีความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการเตรียมบริษัทเพื่อยื่นจดทะเบียนเป็นอย่างดี

ด้านการฝึกอบรมเคยอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 22 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ,หลักสูตรผู้บริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 6 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ ,หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) , หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14

หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหาร รุ่นที่ 17 กรมกิจการพลเรือนทหารบก ,โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2553 รุ่นที่ 6 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ร่วมกับ Kellogg School of management, Schulich School of Business และ Maxwell School of Citizenship and Public Affairs

และกว่าจะมีวันนี้ ดร. ศรีกัญญา ใช้เวลาในการทำงานกว่า 10 ปี ในการสร้างความเปลี่ยนแปลง และแสดงฝีมือพิสูจน์ความสามารถผ่านการลงมือทำงานจริงทั้งด้านสมาชิก ด้านวางแผนกลยุทธ์ การบริหารการลงทุนและภาพรวมขององค์กร จนหลายๆ คนได้มองเห็นความสามารถ ความพยายามของ ดร. ศรีกัญญา และได้เข้ามารับตำแหน่ง เลขาธิการ กบข. อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ทำงาน กบ ข ด้วยแผนยุทธศาสตร์ 3 ด้านที่ได้สั่งสมมาระหว่างทำงาน “การลงทุน งานสมาชิก และบริหารองค์กร” นำมาพัฒนาต่อยอดยกระดับมาตรฐานให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ ภายใต้วิสัยทัศน์ “กองทุนบำนาญไทย มาตรฐานกองทุนบำนาญโลก” โดยหนึ่งในกลยุทธ์หลักที่โดดเด่นและเป็นตัวการขับเคลื่อนสำคัญนั้นก็คือการบริหารกองทุนโดยคำนึกถึงแนวคิด ESG

แนวคิด ESG คืออะไร ย่อมาจากอะไร

เริ่มจากการ อธิบาย ESG ย่อมาจากคำ 3 ตัว ได้แก่

  • E= Environment: เป็นหลักเกณฑ์ที่คำนึงถึงในด้านความรับผิดชอบของบริษัทต่อสิ่งแวดล้อม
  • S= Social: เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้วัดว่าบริษัทมีการจัดการความสัมพันธ์และมีการสื่อสาร กับ ลูกจ้าง suppliers ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) อย่างไร
  • G= Governance: เป็นหลักการที่ใช้วัดว่าบริษัทมีการจัดการบริการความสัมพันธ์ในเชิงการกำกับดูแลอย่างไร เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

พูดให้เข้าใจง่ายๆ เป็นแนวคิดของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน นั้นเองและการทำธุรกิจตามแนวคิด ESG ต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลอย่างถูกต้องโปร่งใสนั้นเอง

และจากผลการสำรวจในหลายๆ ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย จะเห็นได้ว่าปัจจุบันการลงทุนแบบยั่งยืนกำลังมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆ โดยในปัจจุบันมีองค์กรหลายองค์กรได้จัดตั้งดัชนีความยั่งยืน (Sustainability Index) เพื่อเป็นดัชนีชี้วัดว่าบริษัท มีการดำเนินการธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวคิด ESG ได้อย่างไร

 

ก้าวอย่างมั่นคงและเติบโตยั่งยืนด้วยการเป็นกองทุนที่รับผิดชอบด้าน ESG

ดร. ศรีกัญญา ได้มองเห็นถึงความสำคัญของ ESG อย่างชัดเจน จึงมีความตั้งใจอย่างแนวแน่ว่าจะพัฒนากองทุนให้เป็น Leader in ESG Investing ผู้นำด้านกองทุนที่รับผิดชอบด้าน ESG โดยนอกจากการคำนึงถึงแล้วยังได้มีการวางเป้าที่จะบูรณาการการลงทุนทั้งหมดให้สอดคล้องไปกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมายอีกด้วย ซึ่งด้วยกองทุนนั้นมีขนาดที่ใหญ่ ทำให้แผนครั้งนี้ เดินหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพราะยังมีอีกหลายๆ ปัจจัยที่สามารถเข้ามากระทบต่อแนวทางนี้ได้

แต่ที่สำคัญคือเราต้องลงมือทำ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง แน่นอนว่าองค์กรยิ่งใหญ่ยิ่งเปลี่ยนยาก แต่ถ้าเราไม่เริ่มแล้วใครจะเริ่ม เพราะฉะนั้นวิธีการทำงานจึงต้องหาสมดุลระหว่างการเป็นกองทุนที่ต้องสร้างผลกำไรกับการเป็นกองทุนที่รับผิดชอบด้าน ESG อย่างไร ให้ Win ทั้ง 2 ฝ่าย และมีการกระตุ้นภายในองค์กร ให้หันมาเข้าใจเรื่อง ESG มากขึ้น ด้วยการร่วมรณรงค์ สร้างพลังเล็กๆ ที่อนาคตจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างแน่นอน

Turnoff
นักเขียนอิสระหลากหลายธุรกิจ เขียนคอนเท้นท์ SEO ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี turnoffweb.com

ขยะในไทยต้องรื้อมายด์เซ็ตทั้งระบบ ผุดแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีเชิงวิศวกรรม

Previous article

Tim Hortons เดินหน้าปรับรับโลกร้อน เปลี่ยนช้อนส้อมแก้วกาแฟให้ย่อยสลายได้

Next article

You may also like