Green Furniture หรือ Eco-Friendly เป็นเทรนด์ของเฟอร์นิเจอร์ ที่กำลังมาแรงและได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มเติบโต จากการสำรวจของ Sustainable Furnishings Council พบว่า ผู้บริโภค 87% เต็มใจที่จะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“รักษ์โลก” กระแสที่ยังมาแรงต่อเนื่องที่ผู้บริโภคทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ สอดคล้องกับรายงาน Tetra Pak Index ในปี 2564 ที่ได้มีการสำรวจแรงจูงใจและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกกว่า 9 ประเทศ พบว่า 83% มีความกังวลต่อสิ่งแวดล้อมชัดเจนมากขึ้น ขณะเดียวกันในปี 2564 ที่ผ่านมา สหประชาชาติ (UN) ได้ออกมาแจ้งเตือนวิกฤติด้านสภาพภูมิอากาศโลกอยู่ในระดับ“สีแดง”

ซึ่งถือเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสภาพอากาศที่จะทวีความรุนแรงขึ้นและจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจนกระทบกับการดำเนินชีวิตของผู้คนในทุกภูมิภาคทั่วโลกในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้าอาทิ อุณหภูมิโลกสูงขึ้น ปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักขึ้นและทำให้น้ำท่วม ความแห้งแล้งที่รุนแรงขึ้น ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อีกมากมาย

Green Furniture หรือ Eco-Friendly กำลังมาแรงและได้รับความสนใจ

ส่งผลให้ภาคธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวตามกระแสรักษ์โลก โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจรวมถึงการผลิตสินค้าและบริการที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ที่หันมาผลิต“เฟอร์นิเจอร์รักษ์โลก”ซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่า GreenFurniture หรือ Eco-Friendly ที่กำลังมาแรงและได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก

ซึ่งที่ผ่านมาอุตสาหกรรรมเฟอร์นิเจอร์เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนจากกระบวนการผลิต และการกำจัดทิ้งหลังจากไม่ใช้งานแล้ว ทั้งนี้ ข้อมูลจาก European Environmental Bureau (EEB) ระบุว่า ในแต่ละปีมีเฟอร์นิเจอร์ในประเทศต่างๆ ในสหภาพยุโรป ถูกเผาหรือฝังกลบไม่ต่ำกว่า 10 ล้านตัน

“ขณะที่ข้อมูลรายงานจาก My Tool Shed (UK) ระบุว่า โดยเฉลี่ยการผลิตเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศประมาณ 47 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบเท่ากับการเผาไหม้ของน้ำมัน 20 ลิตร นั่นเป็นเหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งว่าทำไมเฟอร์นิเจอร์รักษ์โลก หรือ GreenFurniture จะมีบทบาทสำคัญขึ้นเรื่อยๆ ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และก่อนที่จะไปดูว่าอนาคต GreenFurniture จะเป็นอย่างไร เรามาทำความรู้จักกับ GreenFurniture กันก่อน”

ทำความรู้จักกับ…Green Furniture

Green Furniture หรือ Eco-Friendly กำลังมาแรงและได้รับความสนใจ

“เฟอร์นิเจอร์รักษ์โลก หรือ Green Furniture” คือ เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตขึ้นโดยคำนึงถึงเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ซึ่งการผลิตเฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้จะให้ความสำคัญตั้งแต่การออกแบบให้ตอบโจทย์การใช้งานหลักๆ ได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งยังต้องออกแบบให้ดูดีมีสไตล์ และสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ (Stylish Functional and Affordable Lifestyle Furniture) ได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีการเลือกวัสดุและวิธีการผลิตที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการ

ผลิตต้องใช้สารเคมีน้อยที่สุด เพื่อไม่ให้มีสารพิษตกค้าง นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงวิธีการกำจัดหลังใช้งานไม่ได้แล้ว ซึ่งอาจนำไปรีไซเคิลต่อได้ หรือผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ เพื่อสร้างภาระต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

นอกจากนี้ จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จะมีส่วนสนับสนุนการเติบโตของตลาด GreenFurniture โดยเฉพาะ GreenFurniture ประเภท Luxury ที่จับกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสของผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไทยในการออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ประเภท GreenFurniture เพื่อขยายตลาดส่งออกให้กว้างขึ้น โดยไทยมีความได้เปรียบในเรื่องของวัสดุที่มาจากธรรมชาติที่หลากหลาย และหัวใจสำคัญของการผลิต GreenFurniture ที่จะเข้ามาช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า

นอกเหนือจากการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ก็คือ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้มีความโดดเด่น โดยคำนึงถึงการนำไปใช้งานเป็นหลัก และมาพร้อมกับฟังก์ชันที่หลากหลาย สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

ขอบคุณแหล่งที่มาจาก springnews

Apple เปิดตัว HomePod รุ่นใหม่ที่มาพร้อมคุณภาพเสียง ความชาญฉลาด และสิ่งแวดล้อม

Previous article

กระเบื้องปูพื้นยางรีไซเคิล ดีอย่างไร

Next article

You may also like

More in Life