ทำความรู้จัก Alliance to End Plastic Waste ทางออกลดปัญหาขยะพลาสติก

ทำความรู้จัก Alliance to End Plastic Waste ทางออกลดปัญหาขยะพลาสติก

ในทุก ๆ ปี เราจะได้ยินข่าวการเพิ่มขึ้นของจำนวนขยะพลาสติก ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำในทะเลที่พากันล้มตายเพราะพบเศษขยะพลาสติกในร่างกาย หรือมลพิษที่เกิดขึ้นจากการพยายามกำจัดขยะประเภทนี้ อย่างที่ปัญหาดูจะไม่มีทีท่าว่าจะลดน้อยลงเลย แน่นอนว่ามนุษย์เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น จนเกิดเป็นองค์กร AEPW หรือ Alliance to End Plastic Waste เราจะไปทำความรู้จักกับองค์กรนี้ให้มากขึ้นกันค่ะ

Alliance to End Plastic Waste คือใคร

Alliance to End Plastic Waste เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่เกิดจากความร่วมมือของกลุ่มบริษัทบริษัทที่ทำงานร่วมกันในเครือห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมพลาสติกชั้นนำระดับโลกกว่า 50 แห่ง ที่ได้ร่วมสนับสนุนเงินลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์ และยังมีเป้าหมายการลงทุนอีก 1.5 พันล้านดอลลาร์ในอีก 5 ปีข้างหน้า เพื่อแก้ปัญหาลดและจัดการขยะพลาสติกให้สามารถนำไปรีไซเคิล แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก

พลาสติกให้คุณและให้โทษ

แม้ว่าพลาสติกจะมีคุณสมบัติที่น่าสนใจในการใช้งานหลาย ๆ ด้าน แต่ด้วยจำนวนมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมกับการใช้พลาสติกก็ทวีคูณเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ปัญหาขยะพลาสติกจึงไม่หมดไปสักที ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเรายังขาดหัวใจสำคัญในการแก้ปัญหาขยะพลาสติก ก็คือขาดการเข้าใจระบบโครงสร้างพื้นฐานในการกำจัดของเสียในครัวเรือน อีกทั้งสังคมยังไม่ยอมรับว่าขยะเป็นทรัพยากรที่สามารถทำให้เกิดมูลค่าได้

โดยการวิจัยของ Ocean Conservancy ชี้ว่าพลาสติกในมหาสมุทรส่วนใหญ่มาจากขยะบนบก ซึ่งขยะพลาสติกส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ตามแม่น้ำสายสำคัญ 10 สายทั่วโลก โดยพบมากในทวีปเอเชียและแอฟริกา แม่น้ำเหล่านี้จำนวนมากไหลผ่านพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นซึ่งขาดโครงสร้างพื้นฐานในการเก็บรวบรวมและ
รีไซเคิลขยะที่เพียงพอ ซึ่งนำไปสู่การรั่วไหลของของเสีย

Alliance to End Plastic Waste ทำอะไรบ้าง

นอกจากการจับมือทำงานร่วมกันกับองค์กรพันธมิตรทั่วโลกแล้ว ในปัจจุบัน AEPW ยังได้ดำเนินแนวทางการแก้ปัญหาที่จะช่วยกำจัดขยะพลาสติกในระยะต้นดังนี้

  • จับมือเป็นพันธมิตรกับเมืองต่าง ๆ เพื่อออกแบบระบบการจัดการขยะแบบบูรณาการในเมืองใหญ่ ๆ

ที่ขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะบริเวณเลียบแม่น้ำ ซึ่งพัดพาขยะพลาสติกที่ไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องจากพื้นดินลงสู่ทะเล ละสร้างแบบจำลองที่มีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและทำซ้ำได้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในเมืองและภูมิภาคต่าง ๆ

  • พัฒนาโครงการสารสนเทศระดับโลกที่ใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แบบ Open Source พื่อสนับสนุน

โครงการด้านการบริหารจัดการขยะทั่วโลก ด้วยการรวบรวมข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ รวมถึงตัววัด มาตรฐาน และระเบียบวิจัย ที่ช่วยให้รัฐบาล บริษัท และนักลงทุนสามารถศึกษาและเร่งดำเนินการหาแนวทางลดปัญหาขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อม อีกทั้งจับมือกับสถาบันวิชาการต่าง ๆ ทั่วโลก

  • ระดมทุนสนับสนุนโครงการ The Incubator Network by Circulate Capital เพื่อพัฒนาและสนับสนุน

เทคโนโลยี แบบจำลองทางธุรกิจ และผู้ประกอบการ เพื่อช่วยป้องกันปัญหาขยะพลาสติกรั่วไหลลงสู่ทะเล พร้อมยกระดับระบบการจัดการขยะและการรีไซเคิล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดตั้งโครงการต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนการลงทุนต่อไป ซึ่งในเบื้องต้นจะมุ่งเน้นการพัฒนาไปที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มาตรการและกิจกรรมของ AEPW ที่มีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

  • SDG 4 (การศึกษาคุณภาพ)
  • SDG 6 (น้ำสะอาดและสุขาภิบาล)
  • SDG 9 (อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน)
  • SDG 14 (สิ่งมีชีวิตใต้น้ำ)
  • SDG 17 (พันธมิตรเพื่อเป้าหมาย)

เพราะปัญหาขยะพลาสติกยังคงเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก ดังนั้น AEPW จึงได้จับมือกับพันธมิตรกลุ่มองค์กรจากทั่วโลกที่จะมาแก้ปัญหานี้ให้ไปในทิศทางเดียวกัน แม้ว่าเราอาจจะยังไม่เห็นผลลัพธ์ในเร็ววันนี้ แต่อย่างน้อย การแก้ปัญหาก็เริ่มต้นขึ้นแล้ว

ติดตามข่าวสารและบทความเกี่ยวกับ The Sustain – ธุรกิจและความยั่งยืน พลังงาน ภาวะโลกร้อน ทรัพยากรธรรมชาติ

thesustain.space

Turnoff
นักเขียนอิสระหลากหลายธุรกิจ เขียนคอนเท้นท์ SEO ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี turnoffweb.com

Upcycle ต่างจาก Recycle อย่างไร

Previous article

วันหยุดสงกรานต์ปีนี้ มาเล่นน้ำสไตล์รักษ์โลกกัน

Next article

You may also like

More in Life