ประเทศไทย ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล 1 ใน 10 ของโลก ขณะที่ช่วงเทศกาล มีประชาชนเดินทางท่องเที่ยวจำนวนมาก การคัดแยก-ลดปริมาณขยะ จะช่วยป้องกันขยะล้นแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างขยะ

จากข้อมูลของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยช่วงปี 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) มีประมาณ 1,864 ตัน

 • ขยะอินทรีย์ มากที่สุด จำนวน 737.58 ตัน หรือ 39.56%
 • ขยะทั่วไป จำนวน 722.26 ตัน หรือ 39.33%
 • ขยะรีไซเคิล เช่น ขวดแก้ว แก้ว และขวดพลาสติก จำนวน 291.26 หรือ 15.62%
 • ขยะอันตราย จำนวน 59.47 ตัน หรือ 3.19%
 • ขยะอื่นๆ จำนวน 42.95 ตัน หรือ 2.30%

เมื่อแยกเป็นขยะพลาสติก ได้แก่

ถุงพลาสติกหูหิ้ว จำนวน 812,591 ใบ แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน 208,179 ใบ
โฟมบรรจุอาหาร จำนวน 31,301 ใบ

ไม่สร้างขยะ

จากข้อมูล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล ปี 2564 พบว่า ขยะที่ตกค้างชายฝั่ง มากที่สุด ได้แก่

 • ขวดเครื่องดื่มพลาสติก
 • ถุงพลาสติก
 • เศษโฟม
 • ขวดเครื่องดื่ม
 • แก้ว
 • ถุงก๊อปแก๊ป
 • ถุงอาหาร
 • เศษพลาสติก
 • เสื้อผ้า
 • รองเท้า
 • เครื่องประดับ
 • แว่นตา และสร้อยคอ
 • กล่องอาหาร กล่องโฟม และกระป๋องเครื่องดื่ม
 • คิดเป็น 73%ของขยะทั้งหมด

ส่วนที่เหลือเป็นขยะประเภทอื่นๆ 27%

ขณะที่ ช่วงเทศกาลท่องเที่ยว ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว ในอุทยานแห่งชาติ ทั้งทางบกและทางทะเล รวมถึงสถานที่อื่นๆ ส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งจากนักท่องเที่ยวเอง หรือจากโรงแรมรีสอร์ท บังกะโล ตลาดน้ำ และร้านอาหาร

ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

ไม่สร้างขยะนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ คาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปท่องเที่ยวและพักในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมหลายแห่งในประเทศไทย ส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันลดปริมาณขยะอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม

1) คัดแยก และทิ้งขยะลงในถังหรือภาชนะที่จัดไว้อย่างถูกต้อง เลือกใช้ภาชนะที่ทำจากวัสดุธรรมชาติแทนกล่องโฟมและถุงพลาสติก หากนำสิ่งที่จะก่อให้เกิดขยะเข้าในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ถุงพลาสติก กล่องโฟม ขวด กระป๋อง ควรเก็บคืนออกมาให้มากที่สุด

2) ลดปริมาณการนำเข้าขยะ โดยนำวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ เช่น จาน ชาม ช้อน แก้ว นอกจากนี้ ให้ระวังการก่อไฟเผาขยะ ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว เพราะจะทำให้เกิดมลพิษและเกิดไฟไหม้อีกด้วย

ขอบคุณแหล่งที่มาจาก bangkokbiznews

เปิดประสบการณ์ใหม่ ครั้งแรกกับ ‘ถุงเท้าไร้กลิ่น (Zero Odor Socks)’

Previous article

Apple เปิดตัว HomePod รุ่นใหม่ที่มาพร้อมคุณภาพเสียง ความชาญฉลาด และสิ่งแวดล้อม

Next article

You may also like

More in Life