10 วิธีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

10 วิธีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แค่ในครัวเรือนก็ยังทำได้ง่ายนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติยังเป็นนวัตกรรมที่สำคัญ ที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเราเอง เนื่องจากตัวเราก็เป็นฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่กระทบรุนแรงจนถึงเหตุการณ์บานปลาย การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ต้องตระหนัก แม้ว่าความต้องการของมนุษย์ทางด้านวัตถุดิบทางสิ่งแวดล้อม และความสะดวกสบายยังเป็นสิ่งที่ไร้ขอบเขต แต่การสร้างจิตสำนึกเพื่อการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม จะเป็นการสร้างความยั่งยืนในอนาคต รวมถึงรักษาสภาพทางธรรมชาติให้คงอยู่ รวมถึงการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ยังครอบคลุมกิจกรรมใดๆ เพื่อรักษาหรือฟื้นฟูคุณภาพของสื่อสิ่งแวดล้อมโดยการป้องกันการปล่อยมลพิษ หรือลดการมีอยู่ของสารก่อมลพิษในสิ่งแวดล้อม

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางปฏิบัติในการรักษาโลกธรรมชาติเพื่อป้องกันไม่ให้โลกเสียหายรุนแรง จนเสี่ยงต่อการล่มสลายอันเป็นผลมาจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น เกษตรกรรมที่ไม่ยั่งยืน การตัดไม้ทำลายป่า และการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เป้าหมายหลักของอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคือการป้องกันความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเพิ่มจำนวนประชากร เทคโนโลยี และการบริโภคที่มากเกินไป ซึ่งทั้งหมดนี้สร้างผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและทำให้มนุษย์และสัตว์ตกอยู่ในความเสี่ยง

ในส่วนของครัวเรือนเราสามารถทำได้ โดย 10 วิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่สามารถทำได้โดยเริ่มจากครัวเรือน หากมีการตระหนักอย่างสม่ำเสมอในทุกๆ วัน เราสามารถใช้ชีวิตไปพร้อมกับโลกที่สวยงามได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และมีคุณค่า โดยจะขอแนะนำ 10 วิธีได้ดังนี้ว่าเราจะทำยังไงได้บ้าง

  1. แยกขยะก่อนทิ้ง : ปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มาจากปัญหาของการไม่ให้ความสำคัญในการแยกขยะ รวมถึงระบบการจัดการขยะที่ไม่มีประสิทธิภาพ จึงทำให้ไม่มีการคัดแยกที่มีคุณภาพเท่าที่ควร จนส่งผลในด้านการกำจัดขยะที่ไม่เป็นระบบตามมา ยิ่งขยะติดเชื้อยิ่งต้องแยก
  2. ไม่จุดธูปในบ้านเรือน : ใครที่นับถือศาสนาพุทธ หรือไหว้เทพเจ้าตามความเชื่อ อาจจะมีการจุดธูปเพื่อทำความเคารพ ควันธูปเป็นสารก่อมะเร็งปอดได้มากถึง 6 เท่าพอๆ กับการสูบบุหรี่หนึ่งมวน เปลี่ยนจากการจุดธูปเป็นการทำความเคารพแทนเพื่อลดการเกิดมลพิษในอาคาร
  3. ใช้ผ้าแทนการใช้กระดาษ : เวลามีคราบสกปรกเราจะใช้กระดาษ แต่จริงๆ แล้วกระดาษ และทิชชูเปียก ทำให้เกิดการอุดตันของท่อระบายน้ำ และเป็นการนำต้นไม้ทำกระดาษที่สิ้นเปลืองมากขึ้น การใช้ผ้าแทนกระดาษจะเป็นตัวซับน้ำและกำจัดสิ่งสกปรกได้ดีกว่า และนำมาใช้ซ้ำได้
  4. อย่าลืมล้างไส้กรอง : ในการขับขี่นั้นการล้างไส้กรองรถยนต์เป็นสิ่งสำคัญมาก เนื่องจากรถยนต์ต้องใช้งานอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่สตาร์ทเครื่อง และไส้กรองก็ทำงานเพื่อกรองความสกปรกก่อนเข้าสู่ช่องแอร์ นอกจากจะช่วยลดการสะสมเชื้อโรคแล้วนั้น ยังช่วยลดการทำงานหนักของเครื่องยนต์ได้อีกด้วย
  5. หันนำมาใช้รถไฟฟ้า : สมัยนี้รถยนต์ด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นนวัตกรรมที่เข้าสู่ตลาดในประเทศไทย การนำรถไฟฟ้ามาใช้จึงเป็นการลดมลพิษ ลดการใช้เชื้อเพลิง และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปได้ ในประเทศไทยเริ่มทยอยจัดตั้งสถานีชาร์จภายในไตรมาสที่สามของปี 2022 อย่างเป็นทางการ
  6. พกแก้วและกล่องข้าวไปกินเอง : แก้วน้ำและกล่องข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้ และไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกซ้ำในการถือไปมา จึงเป็นการลดขยะโฟม พลาสติกที่ไม่จำเป็นออกไปได้ อีกทั้งยังเป็นการประหยัดและเพิ่มความเป็นส่วนตัว ไม่ให้ใช้ของมั่วกัน และลดการใช้โฟมในการห่ออาหาร
  7. พกถุงผ้าไปช้อปปิ้ง : ถุงผ้าเป็นสิ่งที่กลับมาใช้ซ้ำได้ หากนำไปพกพาตอนเข้าห้างสรรพสินค้า และตอนไปช้อปปิ้งเพื่อซื้อของอะไรก็ตาม ถุงผ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เนื่องจากเส้นใยมีความคงทน และรับน้ำหนักได้ดีกว่าถุงพลาสติก ทำให้เป็นการลดขยะพลาสติกที่ไม่จำเป็นได้
  8. เลือกต้นไม้ฟอกอากาศ : การเลือกต้นไม้เป็นการสร้างอากาศที่ดีในบ้านเรือน ต้นไม้ที่แนะนำให้ปลูกเพื่อฟอกอากาศ เช่น พลูด่าง ลิ้นมังกร เดหลี ซึ่งจะช่วยลดมลพิษในบ้านเรือนได้ และช่วยเพิ่มออกซิเจน เนื่องจากต้นไม้กลุ่มนี้ เป็นต้นไม้ที่ป้องกันคาร์บอนไดออกไซด์ และนิยมปลูกในที่จำกัด
  9. ขยะสดแปรรูปเป็นปุ๋ยได้ : ขยะสดสามารถทำเป็น “ปุ๋ยหมัก” โดยใช้เศษอาหาร เศษพืชผักผลไม้ นำมาหมักจำนวน 3 ส่วน กากน้ำตาล 1 ส่วน หัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 ส่วน และน้ำเปล่า 10 ส่วนนำมาผสมกันแล้วทิ้งไว้ 45 วัน แล้วกรองเอาน้ำมาใช้ฉีดพืชผลทางการเกษตรได้ ส่วนกากใช้เป็นปุ๋ยผสมดินเพื่อเป็นอาหารให้กับรากพืชและปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต
  10. ใช้การโดยสารแทนขับรถ : ในช่วงน้ำมันแพงเราอาจจะโดยสารด้วยรถประจำทาง รถไฟ หรือรถไฟฟ้า แทนการขับขี่ด้วยรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ เพื่อลดการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิง และลดปริมาณของคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศได้

แล้วนี่คือ 10 วิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ เพื่อเป็นการปกป้องสิ่งแวดล้อมช่วยชีวิต ลดความหิวโหย ภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้น อากาศเสีย น้ำและดิน การใช้สารกำจัดศัตรูพืชในทุ่งนา การสูญพันธุ์ของเผ่าพันธุ์ ความล้มเหลวของพืชผล เราต้องไม่เชื่อว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตเพียงกลุ่มเดียวในโลกที่ป่วย ยังคงมีสุขภาพที่ดีอยู่ ตราบใดที่ยังมีปัญหาเหล่านี้อยู่ สิ่งแวดล้อมมีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาพที่แข็งแรง และการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ โลกเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ และเราทุกคนล้วนต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมในด้านอาหาร อากาศ น้ำ และความต้องการอื่นๆ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคนที่จะต้องพัฒนา รักษาและปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา ที่ต้องตระหนักและคำนึงถึงความยั่งยืนเสมอ

ติดตามข่าวสารและบทความเกี่ยวกับ The Sustain – ธุรกิจและความยั่งยืน พลังงาน ภาวะโลกร้อน ทรัพยากรธรรมชาติ

thesustain.space

Turnoff
นักเขียนอิสระหลากหลายธุรกิจ เขียนคอนเท้นท์ SEO ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี turnoffweb.com

Life Cycle Assessment กระบวนการเพื่อความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์

Previous article

“พลังงานไฮโดรเจน” มีประโยชน์ต่อสภาพสังคมในประเทศไทยอย่างไร

Next article

You may also like

More in Life