นโยบายใหม่นี้ครอบคลุมถึงหลอดพลาสติกและเครื่องเงิน ซึ่งเป็นนโยบายต่อเนื่องของรัฐบาลในการรณรงค์ต่อต้านการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เริ่มตั้งแต่ปี 2562 จากการห้ามใช้ถุงพลาสติกช้อปปิ้งแบบหนา

โดยเฉลี่ยขยะที่ชาวนิวซีแลนด์ทิ้งจะไปอยู่ในหลุมฝังกลบมากกว่าสามในสี่ตันต่อปี ซึ่งขยะส่วนใหญ่ที่ถูกฝังกลบคือขยะพลาสติก

ราเชล บรุกกิง รัฐมนตรีช่วยว่าการสิ่งแวดล้อมระบุว่าการยกเลิกใช้ถุงพลาสติกในปี 2552 สามารถลดขยะถุงพลาสติกได้มากกว่า 1 พันล้านใบ และคาดว่าการห้ามใช้ถุงแบบบางนี้จะช่วยลดขยะถุงพลาสติกเพิ่มอีก 150 ล้านใบต่อปี

มีการตั้งคำว่าว่าการห้ามใช้ถุงพลาสติกแบบบางนี้อาจไม่ช่วยสิ่งแวดล้อมมากนัก เนื่องจากจะมีการนำถุงกระดาษแบบใช้แล้วทิ้งมาใช้แทน

ซึ่งทางรัฐมนตรีฯ เองก็ยอมรับว่าจริง แต่ก็ถือว่ายังคุ้มที่จะทำเช่นนั้นเพราะเราต้องการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งจริงๆ และต้องการกระตุ้นให้ผู้ซื้อนำถุงมาเอง หรือให้ซูเปอร์มาร์เก็ตจำหน่ายถุงที่ออกแบบเฉพาะสำหรับใส่ผักผลไม้ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

นิวซีแลนด์นำร่อง ยกเลิกใช้ถุงพลาสติก แบบบาง ในซูเปอร์มาร์เก็ต

ตอนนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตได้เริ่มจำหน่ายถุงตาข่ายโพลีเอสเตอร์ที่สามารถล้างและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งถุงตาข่ายที่จำหน่ายได้รับการทดสอบแล้วว่าสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ถึง 5,000 ครั้งต่อชิ้น

รัฐมนตรีฯ ระบุเพิ่มเติมว่าหลังจากนี้จะเน้นไปที่การให้ความรู้แก่ประชาชน และอาจมีการกำหนดกำชบทลงโทษเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มธุรกิจที่ยังเลือกใช้ถุงพลาสติกแบบบาง

ขอบคุณแหล่งที่มาจาก igreenstory

‘ซีเมนต์’ รักษ์โลก ผลิตจากเศษอาหาร ก่อสร้างก็ดี หักต้มกินก็ได้

Previous article

Triple Bottom Line แนวคิดแห่งความยั่งยืน

Next article

You may also like

More in Life