พลาสติกถูกรีไซเคิลน้อย ต้องส่งเสริมการใช้ซ้ำแทนการรีไซเคิล

รายงานกรีนพีซเปิดเผยว่า พลาสติกถูก รีไซเคิล น้อย ต้องส่งเสริมการใช้ซ้ำแทนการรีไซเคิล กรีนพีซ สหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงาน ‘ข้ออ้างเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนล้มไม่เป็นท่าอีกหน’ (Circular Claims Fall Flat Again)’ ที่พบว่า มีขยะพลาสติกเพียง 2.4 ล้านตัน จากทั้งหมด 51 ล้านตัน เท่านั้น ที่ถูกนำไปรีไซเคิล ...
Life
นำกลับมาใช้ใหม่
Life

นำกลับมาใช้ใหม่อย่างไรให้เวิร์ก

การรีไซเคิลเป็นกระบวนการในการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถนำมาใช้สร้างสิ่งที่มีประโยชน์ได้ เป็นวิธีลดปริมาณขยะที่เราผลิตและป้องกันไม่ให้ไปสิ้นสุดที่หลุมฝังกลบของเรา ในส่วนนี้ เราจะพูดถึงว่าการรีไซเคิลคืออะไร ช่วยเราอย่างไร และผู้คนสามารถรีไซเคิลสิ่งของต่างๆ ได้ที่ไหน เมื่อประชากรโลกเพิ่มขึ้น ปริมาณของเสียที่ผลิตขึ้นก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน การรีไซเคิลช่วยลดปริมาณขยะที่ทิ้งลงในหลุมฝังกลบ การรีไซเคิลสามารถทำได้ในระดับต่างๆ ตั้งแต่บ้านไปจนถึงเมือง การรีไซเคิลเป็นวิธีการป้องกันไม่ให้ขยะฝังกลบและช่วยลดมลพิษ วัตถุประสงค์ของการรีไซเคิลคือเพื่อลดปริมาณขยะที่ส่งไปยังหลุมฝังกลบและเตาเผาขยะ การรีไซเคิลยังช่วยลดความต้องการวัตถุดิบ พลังงาน และน้ำอีกด้วย ศูนย์รีไซเคิลเป็นสถานที่สำหรับรวบรวมและจัดเรียงรายการรีไซเคิลตามประเภทวัสดุ กระบวนการคัดแยกอาจเกี่ยวข้องกับการแยกด้วยตนเองหรือทางกล หรือทั้งสองอย่าง วัสดุมักจะถูกบดอัดเป็นก้อนที่สามารถขายเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ การใช้พลังงานเป็นปัญหาใหญ่ในโลกปัจจุบัน มันไม่ได้เกี่ยวกับพลังงานที่เราใช้พลังงานเท่านั้น ...