รู้หรือไหม..? ขยะในทะเลใช้เวลาย่อยสลายนานแค่ไหน เพียงแค่ความมักง่าย

“ขยะ” เป็นประเด็นปัญหาระดับโลกที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก และขยะแต่ละชนิดต้องใช้เวลาในการย่อยที่แตกต่างกัน แล้วยิ่งหากขยะทั้งหลายทั้งปวงต้องไหลลงไปในทะเล จนกลายเป็น ขยะทะเล แล้ว  ช่วงเวลาในการย่อยสลาย อาจจะต้องใช้เวลาที่เนิ่นนานออกไปอีกด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม พวกเราทุกคน ต้องช่วยร่วมมือกัน ไม่ให้เกิดขยะโดยไม่จำเป็น ขยะทะเล ถือเป็น ปัญหามลภาวะในทะเลที่กำลังก่อตัวขึ้น และมีส่วนทำให้สัตว์น้ำหลายล้านตัวล้มตายทุกๆปี  ขยะแค่ไม่กี่ชิ้น แต่เมื่อมันสะสมไปเรื่อยๆ ในเวลาต่อมา ขยะทะเล มันจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อทะเลและสัตว์น้ำอย่างมาก  อาจทำให้สิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศในทะเลผิดเพี้ยนไปจากเดิม ดังนั้น ทางแก้ไขที่ดีที่ทุกคนสามารถช่วยกันได้นั่นคือ ลดปริมาณขยะทะเล ต้องมีระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกในการลดการใช้วัสดุที่จะเป็นขยะ ...
Bitesize
The Ocean Cleanup เทคโนโลยีลดมลพิษทางทะเลที่ดีที่สุด
Innovation

The Ocean Cleanup เทคโนโลยีลดมลพิษทางทะเลที่ดีที่สุด

The Ocean Cleanup เทคโนโลยีลดมลพิษทางทะเลที่ดีที่สุด คุณรู้ไหมว่า.. ในแต่ละปี… มนุษย์ทิ้งขยะพลาสติกกว่า 300 ล้านตัน ในแต่ละปี…นกทะเลกว่า  1 ล้านตัวต้องตายเพราะขยะพลาสติกเหล่านี้ และในแต่ละปี…มีสัตว์น้ำจำนวนมหาศาลที่ต้องสังเวยชีวิตตัวเองเพราะขยะมากมาย ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ว่าทุกครั้งที่มีการทิ้งขยะพลาสติกลงไปตามแนวชายฝั่ง ขยะชิ้นนั้นก็จะล่องลอยอยู่กลางมหาสมุทรแบบที่ไม่รู้อนาคตและที่แย่ไปกว่านั้นคือทุกวันนี้ มีขยะพลาสติกกว่า 5 ล้านล้านชิ้นลอยอยู่กลางมหาสมุทร ซึ่งนึกภาพไม่ออกเลยว่าต้องใช้เงินมากแค่ไหนและต้องใช้เวลานานเท่าไรในการเก็บขยะเหล่านั้นจนหมด จากปัญหาดังกล่าว ได้กลายเป็นแรงผลักดันที่ทำให้โบยัน สลัต ...