4 Day Week Global ลดเวลางาน เพิ่มเวลาชีวิตให้คนทำงาน ลดการใช้พลังงานได้

เมื่อปีที่แล้วฝั่งยุโรปเผชิญปัญหาอากาศที่ร้อนจัดกว่าปกติ ทางฝั่งปากีสถานเจอฝนตกหนักจนน้ำท่วมครั้งยิ่งใหญ่ มองไปที่ธารน้ำแข็งในทะเลแอนตาร์กติกก็ก่อตัวในระดับต่ำกว่าที่เคยมีมา รวมถึงปัญหามลพิษทางอากาศหรือมลพิษต่างๆ ก็เพิ่มมากขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วโลก ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้พลังงานและทรัพยากรของเราทุกคน นักวิทยาศาสตร์จาก EU Copernicus องค์กรสังเกตการณ์ความเป็นไปด้านธรรมชาติของโลก บอกว่า ‘โลกร้อนไม่ใช่ปัญหาในอนาคต แต่มันคือปัญหาในปัจจุบัน’ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สร้างความท้าทายให้เราทุกคนในฐานะประชากรโลก เพื่อหาวิธีรับมือ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ที่นำไปสู่ความยั่งยืนให้ได้มากยิ่งขึ้น ในหลายอุตสาหกรรมต่างตั้งเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนให้ได้มากที่สุดตามวาระที่กำหนด อีกหลายภาคส่วนก็พยายามรณรงค์ลดการเผาผลาญพลังงานที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม และยังมีการหาแนวทางการแก้ปัญหาโลกร้อนนี้กันอีกมากมายหลายวิธี คอลัมน์ Green Insight ...
Life
Innovation

ทำความรู้จัก Carbon Footprint

ทำความรู้จัก Carbon Footprint ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจ เพราะผลกระทบที่ชัดเจนอย่างอากาศที่ร้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ เราต่างรู้กันดีว่าสาเหตุหลักก็มาจากมนุษย์เรานี่เอง หากยังเพิกเฉยและปล่อยให้สิ่งแวดล้อมถูกทำลายไปเรื่อย ๆ คนที่จะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือมนุษย์นั่นเอง โดยเฉพาะเรื่องของภาวะเรือนกระจก จนมีหนึ่งคำที่อาจจะเคยได้ยินกันบ่อยครั้ง “Carnbon Footprint” เราจะมาทำความรู้จักคำนี้ไปพร้อมกันค่ะ สภาวะโลกร้อน สภาวะโลกร้อน (Global warming) เป็นปรากฏการณ์การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศใกล้พื้นผิวโลกและน้ำ ในมหาสมุทรตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังคริสต์ศตวรรษที่ 20 และมีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ...