Food waste นวัตกรรมกำจัดอาหารขยะล้นโลก

Food waste หรือขยะอาหาร คืออาหารที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต การจัดจำหน่าย และบริโภค ซึ่งถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ เนื่องจากก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ น้ำ และดิน และยังส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย ปริมาณขยะอาหารทั่วโลก ตามรายงานขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ในปี 2564 โลกผลิตอาหารได้ประมาณ 4,700 ล้านตัน แต่มีขยะอาหารเกิดขึ้นประมาณ 1,300 ล้านตัน หรือคิดเป็นประมาณ ...
Life
Life

เนื้อสัตว์กินได้ ไม่ต้องอด แค่กินอาหารให้เหมาะสม ก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้

อากาศร้อนขึ้นทุกวัน จนหลายคนเริ่มตระหนักถึงภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นจริง ไม่ได้เป็นแค่งานวิจัยหรือคำขู่จากการไม่รักษาสิ่งแวดล้อมอีกต่อไป ถึงแม้จะดูไม่น่าเชื่อ แต่นอกจากการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งให้น้อยลงแล้ว อาหารการกินของเราในทุกๆ มื้อก็มีส่วนส่งผลกระทบต่อโลกด้วยเหมือนกัน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกในการผลิตวัตถุดิบไปจนถึงมื้ออาหารที่มีเศษอาหารหลงเหลืออยู่บนจาน แต่ขณะเดียวกัน อาหารก็เป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิต เพราะเราคงไม่สามารถงดกินข้าวเพื่อคืนความยั่งยืนให้โลกได้ แล้วจะมีหนทางไหนบ้างที่ไม่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินแบบหน้ามือเป็นหลังมือ เราจึงขอพาไปดูฮาวทู กินแบบรักษ์โลก ที่ยังคงสนุกกับมื้ออาหาร และเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกไปพร้อมๆ กัน อาหารจากเนื้อสัตว์ทำโลกร้อน เราเรียนรู้กันมาตั้งแต่เด็กจนโตว่าสัตว์บางประเภท เช่น วัว หมู ไก่ ...
Life

ส่อง 6 เทรนด์อาหาร 2023 จะกินอะไรต้องนึกถึงโลกด้วย

ปี 2023 ชวนสำรวจ “เทรนด์อาหาร” ของโลก ซึ่งส่งผลถึงอุตสาหกรรมอาหาร และพฤติกรรมผู้บริโภค “แพลนท์เบส” กับ “ชาววีแกน” โตไม่ยั้ง คนกินผักมากขึ้น ดื่มแอลกอฮอล์ลดลง เรารู้กันว่า เทรนด์อาหาร จากปีก่อน เช่น แพลนท์เบส, กระแสวีแกน, อาหารจากแมลง จะยังความนิยมต่อเนื่องมาถึงปี 2023 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดอุตสาหกรรมอาหารที่ ...