22 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันคุ้มครองโลก” (Earth Day) ตระหนักถึงการกระทำที่ผลกระทบต่อธรรมชาติ

เพื่อให้ผู้คนบนโลกตระหนักถึงการกระทำต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ องค์การสหประชาชาติจึงกำหนดให้มี “วันคุ้มครองโลก” ขึ้นมา ตรงกับทุกวันที่ 22 เมษายน 22 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันคุ้มครองโลก” (Earth Day) ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ United Nations Environment Program (UNEP) เพื่อให้ผู้คนบนโลกได้ตระหนักถึงการกระทำต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในธรรมชาติ ผู้ที่ริเริ่มแนวคิดนี้เป็นคนแรกคือ เกย์ลอร์ด เนลสัน สมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา โดยในปี พ.ศ. 2505 เกย์ลอร์ด เนลสัน ...
Bitesize
วันสิ่งแวดล้อมโลก
Life

วันสิ่งแวดล้อมโลก จุดเริ่มต้นในการรักษ์โลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก จุดเริ่มต้นในการรักษ์โลก 5 มิถุนายนของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Environment Day โดยสหประชาชาติ (UN) ซึ่งเป็นการฉลองความร่วมมือจากนานาชาติทั่วโลกในด้านสิ่งแวดล้อม และยังเป็นวันก่อตั้งของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UN Environment Programme: UNEP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพิจารณาหามาตรการในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ต่าง ๆ ที่แต่ละประเทศสมาชิกกำลังประสบอยู่อย่างเร่งด่วน ซึ่งประเด็นสำคัญในการหารือก็คือ ทุกๆ ...