“ใน 1 วินาที มีขยะแฟชั่นกว่า 8 หมื่นล้านชิ้นกำลังถูกนำไปทิ้ง มีสารเคมีและ Microplastic หลุดรอดสู่มหาสมุทรเทียบเท่าขวดพลาสติก 5 หมื่นล้านขวด”  ขั้นตอนผลิตเสื้อผ้าทำร้ายสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับ 2 ของโลก ไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำปริมาณมหาศาล สารเคมี การเผาหรือฝังกลบขยะแฟชั่น และอีกมากมาย แต่ปัจจุบัน แบรนด์แฟชั่นระดับโลกต่างพยายามช่วยกันลดผลกระทบ ด้วยการหันมาใช้เส้นด้ายรีไซเคิล 100% ผลิตเสื้อผ้า

Fashion Industry

Source: Unlockmen, SC GRAND

โอสถสภา พลังเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน กับโรดแมปความยั่งยืน 5 ด้าน

Previous article

ลอรีอัล เปิดตัวเครื่องสำอางแบรนด์แรกที่ใช้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิลด้วยเอนไซม์

Next article

You may also like

More in Latest Video