ทำความรู้จัก Zero Waste

Zero Waste คือแนวคิดในการลดขยะให้เหลือศูนย์หรือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยการหลีกเลี่ยง (Avoid) ลด (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เป็นหลัก

Avoid คือการหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะเพิ่ม เช่น พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง บรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็น

Reduce คือการลดปริมาณการใช้วัสดุ โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายหรือสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

Reuse คือการใช้สอยสิ่งของซ้ำให้ได้มากที่สุด เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้ขวดน้ำส่วนตัว

Recycle คือการแปรรูปขยะให้เป็นวัสดุที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ เช่น การรีไซเคิลกระดาษ พลาสติก แก้ว

แนวคิด Zero Waste มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมหลายประการ เช่น ช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัด ลดปัญหามลพิษ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

 • ช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัด
 • ลดปัญหามลพิษทางอากาศ น้ำ และดิน
 • ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ไม้ น้ำ และพลังงาน
 • ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ต่อสุขภาพ

 • ลดการสัมผัสกับสารเคมีที่เป็นอันตรายในบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • ช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษ

ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ

 • ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ
 • เพิ่มมูลค่าของวัสดุที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้
 • สร้างงานและธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการลดขยะ

แนวทางปฏิบัติ Zero Waste

 • หลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น ถุงพลาสติก แก้วพลาสติก หลอดพลาสติก
 • ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็น เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติกห่อหุ้มสินค้า กล่องพัสดุ
 • เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายหรือสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษรีไซเคิล พลาสติกรีไซเคิล
 • ใช้สอยสิ่งของซ้ำให้ได้มากที่สุด เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้ขวดน้ำส่วนตัว
 • แยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล

การเริ่มต้น Zero Waste

การเริ่มต้น Zero Waste สามารถทำได้ง่ายๆ เริ่มจากการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเรา เช่น

 • พกถุงผ้าหรือกล่องใส่ของเวลาไปซื้อของ
 • ปฏิเสธถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็น
 • ซื้อของในปริมาณที่พอดี ไม่เหลือทิ้ง
 • ซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุดให้กลับมาใช้งานได้
 • แยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล

เราสามารถเริ่มต้น Zero Waste ได้จากสิ่งเล็กๆ น้อยๆ และค่อยๆ เพิ่มระดับความเข้มข้นของแนวทางปฏิบัติไปเรื่อยๆ ตามที่เราสะดวกและทำได้

ติดตามข่าวสารและบทความเกี่ยวกับ The Sustain – ธุรกิจและความยั่งยืน พลังงาน ภาวะโลกร้อน ทรัพยากรธรรมชาติ

thesustain.space

Turnoff
นักเขียนอิสระหลากหลายธุรกิจ เขียนคอนเท้นท์ SEO ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี turnoffweb.com

เทศกาลฮาโลวีน คนสนุกแต่สิ่งแวดล้อมไม่สนุกด้วย กลับเพิ่มขยะให้โลก

Previous article

รู้จักกับ “ไนโอเบียม” นวัตกรรมใหม่ ทำแบตเตอรี่ EV ชาร์จไว ปลอดภัยกว่าเดิม

Next article

You may also like

More in Bitesize