เลือกตั้ง2566 ทำให้แต่ละพรรคการเมือง เริ่มมีการพูดถึงนโยบายแก้ปัญหา PM2.5

ไปดูนโยบายการจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 ของแต่ละพรรคในการ เลือกตั้ง2566 ซึ่งบางพรรคมีการประกาศนโยบายและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ  ขณะที่บางพรรคพูดถึงปัญหาและนโยบายนี้ ระหว่างการลงพื้นที่พบประชาชน เพื่อเห็นโครงสร้างของปัญหา และสถานการณ์ปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่เป็นวิกฤตใหญ่

เลือกตั้ง2566 ดูนโยบายการปัญหาสิ่งแวดล้อมของแต่ละพรรคมีอะไรบ้าง

  • นโยบายพรรคก้าวไกล

ชูนโยบาย“สิ่งแวดล้อมไทยก้าวหน้า” ซึ่งเป็นชุดนโยบายที่ 7 จากทั้งหมด 9 ชุดนโยบาย

นโยบาย แก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ประกอบด้วย

1.นโยบายด้านการเกษตร “ป้องกันการเผา เปลี่ยนก๊าซเรือนกระจกเป็นรายได้”

– กำจัดการเผาภายใน 3 ปี งบปรับตัวตำบลละ 3 ล้านบาท 1,000 ตำบล

– เปลี่ยนการเผาเป็นเงินในกระเป๋าเกษตรกร งบอุดหนุนปลูกข้าว “เปียกสลับแห้ง” แทนการเผา สร้างอุตสาหกรรมแปรรูปฟางข้าว-ซังข้าวโพดแทนการเผา

2.นโยบายด้านการขนส่ง “ปรับปรุงการขนส่งให้สะอาดที่สุด”

– รถเมล์ไฟฟ้าทุกจังหวัด ภายใน 7 ปี

– “วันขนส่งฟรี” รณรงค์ลดใช้รถยนต์ส่วนตัว

– เปลี่ยนรถไฟดีเซลเก่าเป็นไฟฟ้า

– ตรวจสภาพรถยนต์ฟรี! ปีละครั้ง

– ควบคุมปริมาณรถบรรทุกในเขตเมือง

พรรคก้าวไกลยัง เผยแพร่ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ผลิตวันที่ 24 มกราคม 2566 โดยมี 5 นโยบายหลักในการจัดการปัญหาฝุ่น PM2.5

1. ส่งเสริมขนส่งสาธารณะ อุดหนุนรถเมล์ไฟฟ้าทุกจังหวัด เพื่อให้ประชาชนใช้รถยนต์ขนส่งสันดาปลดลง และใช้รถเมล์ไฟฟ้า (EV Bus) ให้ได้มากที่สุด

2. เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วเมืองผ่านการจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้กลุ่มเปราะบาง

3. ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร สนับสนุนงบตำบลละ 3 ล้านบาทในพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้ชุมชนจัดการปัญหาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่

4. ตรวจวัดสภาพอากาศ-เตือนภัยให้เร็ว ครอบคลุม ตามมาตรฐานสากล ด้วยการเพิ่มงบประมาณเพื่อจัดหาเทคโนโลยีการตรวจวัดค่าฝุ่นในอากาศที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก และพัฒนาระบบเตือนภัยเมื่อฝุ่นในอากาศเกินค่ามาตรฐานให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้ระวังและป้องกันสุขภาพตนเอง

5. ทำงานเชิงรุกในเวทีโลก โดยเฉพาะเวทีอาเซียน เร่งเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านที่มีการเผาในที่โล่ง

  • นโยบายพรรคภูมิใจไทย

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ แกนนำทีม เปิดนโยบาย“ภูมิใจไทย ภูมิใจกรุงเทพฯ” ในวันที่ 11 มกราคม 66 ดูแลคนกรุงเทพฯ ทุกวัน ทุกเวลา และครอบคลุมทุกวัย เพื่อให้คนกรุงเทพฯ ภูมิใจ ด้วย นโยบาย 24 ชั่วโมง 7 วัน หรือ “ภูมิใจกรุงเทพฯ 24/7” เพื่อแก้ไขปัญหาให้คนกรุงเทพฯ

โดยนโยบาย แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 อยู่ในหัวข้อ “ให้คุณภาพชีวิตที่ดี” ประกอบด้วย
– รถเมล์ไฟฟ้า/เรือไฟฟ้า ที่ทางภูมิใจไทยจะทำให้ครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ
– ติดโซลาร์ รูฟ ฟรี ลดโลกร้อนทุกครัวเรือน
– วินมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันละ 6,000 บาท วินไรเดอร์ ผู้ขี่มอเตอร์ไซค์ ทางภูมิใจไทยจะมีนโยบายเพื่อให้ผู้ขับขี่ทุกคนสามารถเปลี่ยนมาใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในราคาที่เอื้อมถึง

  • นโยบายพรรคเพื่อไทย

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2566 พรรคเพื่อไทย จัดเสวนา “วิกฤตฝุ่น PM 2.5 เพื่อไทยมีทางแก้ไข” พรรคเพื่อไทยมีแนวคิดที่จะผลักดันเป็นนโยบายพรรคเพื่อไทยแก้วิกฤต PM 2.5 ใน 6 ด้านได้แก่
1. ห้ามเผาป่า เผาไร่จริงจัง

2. เจรจากับประเทศเพื่อนบ้านและเอกชนไทย ห้ามเผาไร่จริงจัง

3. เปลี่ยนรถเมล์ กทม. หลายพันคันเป็นรถไฟฟ้าโดยเร็วที่สุด

4. เข้มรถปล่อยควัน โรงงานปล่อยมลพิษ ไซต์งานก่อสร้าง

5. ทำไทยเป็นศูนย์ผลิตรถไฟฟ้า ดันราคาลง คนใช้รถไฟฟ้ามากขึ้น

6. ผลักดันกฎหมายอากาศสะอาด พ.ร.บ.อากาศสะอาด

  •  นโยบายพรรคประชาธิปัตย์

วันที่ 4 ก.พ. 2566 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานคณะทำงานนโยบาย กทม. พรรคประชาธิปัตย์ พูดถึงปัญหาปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ระหว่างพื้นที่ ตลาดริมคลองเจริญกรุง 103 ระบุว่า

นโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ใน กทม. คือ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของคนกรุงเทพฯ ทั้งเรื่องน้ำและเรื่องอากาศ โดยจะผลักดันการออกกฎหมายอากาศสะอาด ซึ่งค้างอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร โดยมองว่าปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ต้องแก้ที่ต้นเหตุ คือ การออกกฎหมาย พ.ร.บ.อากาศสะอาด พ.ศ. ….

  • นโยบายพรรคชาติไทยพัฒนา

เป็นพรรคที่น่าจำตามองในนโยบายแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และสิ่งแวดล้อม เพราะนายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เคยเป็นถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยพรรคชาติไทยพัฒนามีแนวคิด Sustainable Country for all Gens : ประเทศที่ยั่งยืนพร้อมลูกหลานไทย โดยใช้ กรีน (Green) หรือ สิ่งแวดล้อม เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนประเทศ

เว็บไซต์ของพรรคประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ระบุว่าการจะก้าวไปสู่ “ประเทศที่ยั่งยืน เพื่อลูกหลานไทย” มีองค์ประกอบ 9 ภารกิจ ประกอบด้วย

1. เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) : การสร้างเศรษฐกิจสีเขียวเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของประเทศในอนาคต และทำให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับ และเติบโตพร้อมกับความยั่งยืนของโลก

2. พลังงานสะอาด (Clean Energy) : พัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาด เป็นพลังงานหลักของประเทศ ภายในปี ค.ศ. 2030

3. เมืองสีเขียว (Green City) : การพัฒนาทุกจังหวัดให้น่าอยู่ น่าเที่ยว ประชาชนมีความสุขทั้งกายและใจ และมีสวนสาธารณะที่มีคุณภาพทั่วทั้งประเทศ

 4. สิ่งแวดล้อมสีเขียว (Green Environment) : การพัฒนาให้ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อม และสภาพอากาศที่ดี มีป่าไม้ แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์

5. ท่องเที่ยวยั่งยืน (Sustainable Tourism) : พัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของโลกด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการดูแลสภาพแวดล้อม และการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าเพิ่ม เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น

6. อาหารแห่งอนาคต (Future Food) : พัฒนาประเทศไทย เป็นศูนย์กลางอาหารคุณภาพ และอาหารสุขภาพ ในราคาที่จับต้องได้

7. เกษตรสีเขียว (Green Agriculture) : ยกระดับเกษตรกรด้วยนวัตกรรมสีเขียว พัฒนาผลผลิตที่ดีควบคู่ความยั่งยืนของชุมชนและสภาพแวดล้อม รวมถึงถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านปราชญ์ชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการเกษตร

 8. สาธารณสุขเชิงป้องกัน (Preventive Public Health) : สนับสนุนให้ประชาชนดูแลสุขภาพร่างกาย และจิตใจให้แข็งแรง ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข รวมถึงมีโปรแกรมรางวัลสำหรับผู้ที่ไม่เจ็บ ไม่ป่วย เพื่อจูงใจให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น

9. การเมืองสร้างสรรค์ (Constructive Politics) : ทำการเมืองสร้างสรรค์ ร่วมมือกันทำงาน ตรวจสอบ ถ่วงดุล และไม่ขัดแย้ง เพื่อความก้าวหน้าของประเทศ

  • นโยบายของพรรคชาติพัฒนากล้า

นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า ชูนโยบาย “พันธบัตรป่าไม้” เป็น 1 ในยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเฉดสี เพื่อเป็นเครื่องมือใช้ในการส่งเสริมการปลูกป่า แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งถ้าทำได้ดีก็จะสามารถได้พื้นที่กลับคืนมาจากการบุกรุกและแปลงสภาพป่าดั้งเดิมเป็นไร่ข้าวโพด ที่มีการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง และการเผาป่าจนเกิดมลพิษ ฝุ่น ควัน และ PM 2.5 ซึ่งเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ได้

  • นโยบายพรรคสร้างอนาคตไทย

1.แก้ปัญหาป่าไม้ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน คู่ขนานกับการพัฒนาอาชีพ
2.แก้ปัญหามลพิษทางอากาศจากการเผา
3.โรงไฟฟ้าทุกโรง ชาวบ้านในพื้นที่ต้องเป็นเจ้าของร่วมกัน

  • นโยบายพรรคไทยสร้างไทย

1.ลดค่าไฟฟ้าทันที ให้เหลือไม่เกิน 3.5บาท/หน่วย
2.การเกษตรและอาหาร ที่จะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิต
3.ระบบชลประทานที่จะต้องแก้ไข หาวัตถุดิบราคาถูก

  • นโยบายพรรคพลังประชารัฐ

1.นโยบายการบริหารจัดการน้ำ เติมน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่
2.เพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำ เพิ่มแหล่งน้ำสำรอง และแหล่งน้ำทางเลือก
3.แก้ปัญหา น้ำแล้ง น้ำท่วมซ้ำซาก จัดทำผังน้ำชุมชน
4.ปฏิรูประบบที่ดิน คืนที่ทำกินให้ประชาชน”

ขอบคุณแหล่งที่มาจาก pptvhd36

Terra Nill เกมฟื้นฟู ECO System ช่วยโลก โดย Netflix

Previous article

22 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันคุ้มครองโลก” (Earth Day) ตระหนักถึงการกระทำที่ผลกระทบต่อธรรมชาติ

Next article

You may also like