พลังงานทดแทน ต้นทุน

ต้นทุนของพลังงานทดแทนมักจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิเช่น ที่ตั้งของโครงการ, ขนาดของโครงการ, สภาพภูมิอากาศ, การรับสนับสนุนทางการเมือง, และเทคโนโลยีที่ใช้.

ทว่า, ถ้าต้องเลือกพลังงานทดแทนที่มีต้นทุนต่ำที่สุดในขณะนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ทั้งสองแห่งนี้มีต้นทุนที่ต่ำและสามารถขยายระดับการผลิตได้

  1. พลังงานแสงอาทิตย์: พลังงานที่ได้มาจากแสงอาทิตย์มีต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำ หากเทียบกับแหล่งพลังงานอื่นๆ ในเวลานี้ ต้นทุนของแผงโซลาร์เซลล์ลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้การลงทุนในการผลิตได้มากขึ้นและส่งผลให้ราคาของพลังงานลดลง
  2. พลังงานลม: การใช้พลังงานลมในการผลิตไฟฟ้าก็มีความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจหากเปรียบเทียบกับแหล่งพลังงานอื่นๆ อีกด้วย ซึ่งค่าใช้จ่ายเริ่มต้นของพลังงานลมอาจสูงกว่าแต่เมื่อคิดค่าใช้จ่ายระยะยาว จะพบว่าพลังงานลมมีความคุ้มค่ามาก

ซึ่งหมายความว่า เลือกพลังงานทดแทนใดขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาพปัจจัยในท้องถิ่น. สำหรับบางพื้นที่ที่มีแสงอาทิตย์จำนวนมาก เช่น ทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาหรือออสเตรเลีย การลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด แต่สำหรับพื้นที่ที่มีลมมาก เช่น ทางทิศเหนือของยุโรป การลงทุนในพลังงานลมอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด.

พลังงานทดแทนล่าสุดมีอะไรบ้าง

จนถึงวันที่รู้สึกของฉันในเดือนกันยายน 2021, พลังงานทดแทนใหม่ๆ มีหลายรูปแบบ อาทิเช่น:

  1. พลังงานเชื้อเพลิงไฮโดรเจน: ไฮโดรเจนที่มีการผลิตจากพลังงานทดแทน หรือ “ไฮโดรเจนสีเขียว”, ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเพราะมีศักยภาพในการเป็นแหล่งพลังงานสำรองที่ยั่งยืนและสามารถใช้งานได้ในหลายประเภทของอุปกรณ์.
  2. พลังงานจากการกำจัดขยะ: นักวิจัยระดับโลกกำลังสำรวจวิธีใหม่ๆ ในการแปลงขยะ ทั้งขยะทั่วไปและขยะอุตสาหกรรม ให้กลายเป็นพลังงาน รวมถึงการปรับปรุงวิธีการผลิตก๊าซไบโอแมสและเชื้อเพลิงไบโอดีเซล.
  3. พลังงานเพลิงแดงธรรมชาติ: การค้นพบเพลิงแดงธรรมชาติ (หรือ “พลังงานเพลิงแดงธรรมชาติ”) มีส่วนในการพัฒนาวิธีการสกัดพลังงานจากเพลิงแดงธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ยังไม่ถูกกลั่นแกล้งอย่างสมบูรณ์ ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง.
  4. พลังงานเนื้อเยื่อชีวภาพ: บางกลุ่มทางวิชาการและธุรกิจกำลังสำรวจการใช้เซลล์ชีวิตและเนื้อเยื่อชีวภาพเพื่อผลิตพลังงาน อาทิเช่น “ไบโอแบตเตอรี่” ที่ใช้โปรตีนและไวรัสที่ถูกกำหนดให้ทำงานเป็นแบตเตอรี่เก็บพลังงาน.
  5. พลังงานนิวเคลียร์แบบนิวตรอนอ่อน: อีกทางเลือกหนึ่งที่กำลังเข้ามาในภาพคือการใช้นิวตรอนอ่อนในกระบวนการการแยกส่วนประกอบของนิวเคลียร์ ซึ่งให้พลังงานที่มากกว่าจากกระบวนการแยกส่วนประกอบแบบดั้งเดิม และยังลดการสร้างขยะรังสีได้อีกด้วย.

โปรดทราบว่า ทุกๆ วิธีในการผลิตพลังงานที่ถูกนำเสนออยู่ระหว่างการพัฒนา และอาจยังไม่พร้อมสำหรับการปรับใช้ในระดับอุตสาหกรรม แต่ยังเป็นหัวข้อสำคัญในการวิจัยและพัฒนาพลังงานของอนาคต.

การประหยัดพลังงานไม่เพียงแค่ช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ยังมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย.

ติดตามข่าวสารและบทความเกี่ยวกับ The Sustainธุรกิจและความยั่งยืน พลังงาน ภาวะโลกร้อน ทรัพยากรธรรมชาติ

thesustain.space

Turnoff
นักเขียนอิสระหลากหลายธุรกิจ เขียนคอนเท้นท์ SEO ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี turnoffweb.com

จิตวิญญาณแห่ง Ghibli ที่ทำให้รักษ์โลกเป็นเรื่องง่าย

Previous article

Net Zero เป้าหมายยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ

Next article

You may also like

More in Life